Моргун Федір Трохимович — Енциклопедія Сучасної України

Моргун Федір Трохимович

МОРГУ́Н Федір Трохимович (09. 05. 1924, х. Новоолександрівка, нині село Покров. р-ну Донец. обл. – 07. 07. 2008, Київ, похов. у Полтаві) – фахівець у галузі землеробства, радянський і партійний діяч, письменник. Д-р с.-г. н. (1995), іноз. чл. УААН (1995). Герой Соц. Праці (1976). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2004). Чл. НСПУ (1974). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (нині Дніпро, 1949). Відтоді працював агрономом у Полтав. обл.; 1952–53 – дир. Красенів. цукрорадгоспу (Чорнобаїв. р-н Полтав. обл.); 1954–65 – у Казахстані: дир. радгоспу «Толбухінський» (Кокчетав. обл.), нач. Упр. с. госп-ва Цілин. краю (м. Цілиноград, нині Астана); 1965–69 – в апараті ЦК КПРС; 1969–73 – 1-й заст. голови РМ Киргиз. РСР (м. Фрунзе, нині Бішкек); 1973–88 – 1-й секр. Полтав. обкому партії; 1988–89 – голова Держ. ком-ту СРСР з охорони природи (Москва); 1995–2001 – радник голови адміністрації Бєлгород. обл. (РФ); 2001–08 – голови Полтав. облдержадміністрації з питань с. госп-ва. Наук. дослідження: технол., екон., екол. та соц. аспекти використання ґрунтозахис. безплуж. (безвідвал.) оброблення ґрунту. На основі ідей про біосферу і ноосферу М. модифікував безвідвальну ґрунтозахисну технологію землеробства І. Овсінського, Т. Мальцева, О. Бараєва, канад. та амер. фермерів і разом із ученими, фахівцями та селянами широкомасштабно впровадив на Полтавщині. Ранні твори М. переважно на госп. тематику. У творах остан. періоду він осмислив процес становлення нашої держави, осн. здобутки і втрати укр. народу протягом поперед. століть з позицій оновленої укр. свідомості. Його ім'ям названо вулицю в Полтаві. Від 2010 Полтав. аграрна академія проводить Моргунів. читання.

Тв.: Думы о целине. Москва, 1968; 1969; Хлеб и люди. Москва, 1973; 1975; 1979; Обработка почвы и урожай. Мос­ква, 1977; 1981; Господарі хлібних ланів. К., 1980; Расскажи, поле... Москва, 1981; 1983; Поле без плуга. Х., 1981; Конец света? Или... Белгород, 1998; Селянин – Світова Душа. П., 2001; Куди йдеш, Україно? П., 2003; Керівники держав, не бійтеся бути святими. П., 2003; Вибір України – порятунок природи і села: роздуми виборця. П., 2008.

Літ.: Керівники держав, не бійтеся бути святими: До 90-річчя від дня народж. Ф. Т. Моргуна // Світогляд. 2014. № 2; Вернадськіанська ноосферна революція у розв'язанні екологічних та гуманітарних проблем: Зб. мат. IV Всеукр. Моргунів. читань із міжнар. участю, присвяч. 90-річчю від дня народж. Ф. Моргуна. П., 2014.

В. М. Самородов


Покликання на статтю