Морзе Наталія Вікторівна — Енциклопедія Сучасної України

Морзе Наталія Вікторівна

МО́РЗЕ Наталія Вікторівна (26. 06. 1956, м. Бровари Київ. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2004), проф. (2002), чл.-кор. НАПНУ (2010). Закін. Київ. пед. ін-т (1977). Учителювала. Від 1983 працювала у Нац. пед. ун-ті: 1989–91 – заст. декана фіз.-мат. ф-ту, 2002–08 – проф. каф. основ інформатики та обчислюв. техніки; 2007–11 – проректор з навч.-наук. інформатизації та телекомунікац. систем Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (обидва – Київ); від 2011 – проректор з питань інформатизації навч.-наук. та управлін. діяльності Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка. Наук. дослідження: зміст і методика навч. інформатики в серед. навч. закладах і пед. ун-тах України; основи робототехніки та впровадження STEM-освіти в середній та вищій школах; підготовка сучас. фахівців з е-навчання. Співавторка концепції інформатизації освіти, держ. освіт. стандартів з інформатики.

Пр.: Основы информатики и вычис­лительной техники: Учеб. пособ. 1986 (спів­авт.); Основи нових інформаційних технологій навчання: Посіб. 1997 (спів­авт.); Дистанційна технологія як основа сучасних інформаційних технологій у навчанні // Нові технології навч.: Зб. наук. пр. 2001. Вип. 30; Методика навчання інформатики: В 4 ч. 2003; 2008; Перевірка предметних компетентностей. Інформатика. 8 кл. Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів: Навч. посіб. 2016 (спів­авт.); усі – Київ.

М. І. Жалдак

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. І. Жалдак . Морзе Наталія Вікторівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69283 (дата звернення: 23.10.2021)