Морін Сергій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Морін Сергій Михайлович

МО́РІН Сергій Михайлович (Ізраїль Мойшович; 20. 09(02. 10). 1863, за ін. даними – 1865, Одеса – 1941) – зоолог. Проф. (1930). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту Новорос. ун-ту в Одесі (1886). Відтоді працював у ньому (згодом Одес. ун-т): до 1889 – на каф. зоології під кер-вом О. Ковалевського, 1912–20 – асист., ст. асист. каф. зоології, порівнял. анатомії та фізіології, від 1933 – проф., від 1937 – викл. каф. зоо­логії безхребетних. 1889–1908 – діловод міської управи; водночас 1889–1918 – учитель фізики євр. серед. школи; від 1921 – в ІНО: викл. природн. дисциплін, 1921–23 – асист., 1923–30 – штат. викл., 1926–30 – заст. голови агробіол. предмет. комісії, 1923–24 – співроб. зоол. музею, 1923–30 – дійс. чл. секції зоології (зав. М. Лігнау) Н.-д. каф. біології (кер. Ф. Породко); 1920–30-і рр. – викл. хім.-фармацевт. ін-ту; від 1931 – н. с. секції фауністики, екології та мікробіології Наук.-біол. ін-ту (усі – Одеса). Досліджував розвиток ракоподібних і молюсків; дощових червів у чорноземах України; фауну та зоогеографію павуків-косарів; фауністику безхребетних Півдня України та Чорного моря. Підготував працю про корабел. черв'я­ка в Одес. порту, що орієнтувало мор. біологів на дослідж. та вирішення наук.-приклад. питань у цьому напрямі.

Пр.: К истории развития речного рака // Зап. Новорос. об-ва естествоиспы­тателей. О., 1886. Т. 11, вып. 1; Наблюдение над развитием пауков // Там само. 1888. Т. 13, вып. 2; Внутреннее строение щупальцевого аппарата // Тр. 3-го Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов. Ленинград, 1928; К вопросу о жизни Черного моря // Тр. 4-го Всесоюз. съезда зоологов, анатомов, гистологов. К.; Х., 1931; Кавказькі Opiliones – косарі // Пр. Одес. ун-ту. Біологія. 1937. Вип. 2; Фауна терединід Чорного моря // Там само. 1938. Т. 3, вип. 1.

Літ.: Рясиков Л. В., Багачик Т. А. Памяти профессора-зоолога Сергея Михайло­вича Морина // 10 конф. молодих істориків освіти, науки і техніки. К., 2005; Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–1930 рр.): позитив. досвід невдалого експерименту. О., 2010.

В. В. Левченко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
В. В. Левченко . Морін Сергій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69287 (дата звернення: 23.10.2021)