Моркотун Костянтин Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Моркотун Костянтин Степанович

МОРКОТУ́Н Костянтин Степанович (1861, Київ. губ. – 13. 02. 1910) – лікар. Батько С. Моркотуна. Закін. мед. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1886). Працював у Надєждін. родопоміч. закладі в С.-Петер­бурзі, від 1888 – корабел. лікар крейсера «Адмірал Корнілов». Зго­дом продовжив службу в шпи­талях мор. відомства в Крон­штадті (Росія) і С.-Петербур­зі. 1892 захистив дис. «Опытъ изученія санитарныхъ условій ра­боты машинистовъ и кочегаровъ на судахъ флота» і здобув ступ. д-ра медицини. Вивчав захворюваність, а також гігієну побуту і праці особового складу флоту залежно від умов служби; лікувал. вплив мор. подорожей; питання метеорології та кліматології. Автор посібника «Морская гигіена» (С.-Петербургъ, 1907), який 1913 на Всерос. гігієн. виставці в С.-Пе­тербурзі відзнач. Великою сріб. медаллю.

Пр.: Предохранительное и лечебное значеніе перемены климата при легочной чахотке. 1896; Характеръ заболѣва­ній въ полярныхъ странахъ Европы: (Сѣверъ Норвегіи и Мурманъ). 1898; Очеркъ плаванія транспорта «Самоедъ» въ Сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ въ 1897 году. 1898; О функціональной гипертрофіи артерій. 1898; О заболѣвані­яхъ въ дальнемъ плаваніи. 1898; Паратунскіе горячіе минеральные воды. 1900; Къ современному состоянію одесскихъ лимановъ. 1901 (усі – С.-Пе­тербург).

Літ.: Медицина в Україні: Бібліогр. слов. Вип. 2. Друга пол. XIX – поч. XX ст. К., 2012.

С. М. Булах


Покликання на статтю