Мороженко Олександр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мороженко Олександр Васильович

МОРОЖЕ́НКО Олександр Васильович (04. 04. 1936, с. Радів, нині Млинів. р-ну Рівнен. обл.) – астрофізик. Чоловік Н. Мороженко. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (2003). Премія ім. М. Барабашова АНУ (1993). Закін. Київ. ун-т (1959). Відтоді працював у Гол. астроном. обсерваторії НАНУ (Київ): 1979–99 – зав., 1999–2015 – гол. н. с. відділу фізики тіл Соняч. системи. Наук. дослідж. стосуються фізики планет. Один із розробників поляриметрич. методів визначення фіз. характеристик атмосфер та поверхонь планет, а також діагностики зміни потужності хмарових шарів атмосфер планет-гігантів з глибиною. Разом з колегами виявив опозиц. ефект блиску Марса, наявність орієнтов. частинок в атмосфері Сатурна.

Пр.: Методи та результати вивчення аерозольної складової атмосфери Марса в періоди високої її прозорості // КФНТ. 1991. Т. 7, № 4; Короткоперіодичні зміни поляризуючої здібності Венери // Там само. 1992. Т. 8, № 4; Проблема вертикальної структури хмарових шарів атмосфер планет-гігантів // Там само. 1993. Т. 9, № 6; Методи і результати дистанційного зондування планетних атмосфер. К., 2004; Порівняльна планетологія. К., 2013 (спів­авт.); Фізичні характеристики поверхонь планет земного типу, карликових і малих планет та їх супутників за даними дистанційних досліджень. К., 2014 (спів­авт.).

Літ.: Олександр Васильович Моро­жен­ко: Бібліогр. покажч. К., 2006.

А. О. Корсунь


Покликання на статтю