Молекулярної фізіології Міжнародний центр — Енциклопедія Сучасної України

Молекулярної фізіології Міжнародний центр

МОЛЕКУЛЯ́РНОЇ ФІЗІОЛО́ГІЇ Міжнародний центр НАНУ (МЦМФ) Створ. 1991 у Києві з ініціативи П. Костюка (1-й дир.) та Е. Негера за сприяння ЮНЕСКО як незалежну дослідну орг-цію на базі Ін-ту фізіології АНУ. Підпорядк. Відділ. біохімії, фізіології і молекуляр. біології НАНУ. Осн. напрямки наук. дослідж.: молекулярні механізми збудливості нерв. клітин; процеси міжклітин. і внутрішньоклітин. сигналізації; механізми болю та аналгезії; молекулярні механізми розвитку патол. станів нерв. системи, пошук шляхів їхньої корекції; генет. і біофіз. основи патогенезу захворювань. У МЦМФ використовували методи молекуляр. біології, імунології, електрофізіології, світл., конфокал. та електрон. мікроскопії, матем. моделювання, ефективно розробляли найновіші напрями міжнар. фізіол. та біофіз. науки, стимулювали активну участь укр. учених у міжнар. співроб-ві, надавали можливість реалізовувати дослідні програми за участі відомих зарубіж. учених. При Центрі ор­ганізовували школи-семінари, конф. для молодих науковців у галузі молекуляр. і клітин. фізіології; існувала аспірантура з біофізики і фізіології. Проводили наук. конф., зокрема «Механізми кальцієвого гомеостазу у збудливих клітинах» за підтримки ЮНЕСКО (26 квітня – 1 травня 1993), Міжнар. симпозіум «Каль­цій та внутрішньоклітинна сигналізація» (3–7 жовтня 1994), Укр.-Ізраїл. конф. із молекуляр. нейронаук (18 жовтня 1994), на яких сучасні питання молекуляр. фізіології обговорювали провідні вчені з Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Іспанії, Ізраїлю, РФ. Спіл. проекти реалізовували з науковцями США, Канади, Франції, Німеччини, Швеції, Синґапуру, ОАЕ. Співроб. МЦМФ виконували міжнар. наук. проекти за ґрантами фондів INTAS[ru], CRDF, Wellcome Trust[en]. 1998 на базі МЦМФ відкрито каф. молекуляр. та клітин. фізіології ЮНЕСКО. До складу Центру 2000–16 входили дослідні групи з Києва і Дніпра; серед кер. груп: М. Веселовський, С. Корогод, О. Лук'янець, С. Федулова, Я. Шуба. Дир. – О. Кришталь (2010–16). У 2016 Президія НАНУ ухвалила рішення приєднати МЦМФ до Ін-ту фізіології НАНУ для більш ефектив. використання наук. потенціалу, обладнання та коштів.

О. П. Любанова


Покликання на статтю