Кіно-театр — Енциклопедія Сучасної України

Кіно-театр

«КІНО́-ТЕА́ТР» – журнал. Засн. 1995 у Києві Нац. ун-том «Києво-Могилян. академія». 1996–2011 – співзасн. Мін-во культури України. Виходить раз на два місяці укр. мовою; наклад 1000 прим. Розповсюджується також на тер. Канади, США. Висвітлює питання світ. та укр. кіно і театру, публікує аналіт. матеріали. Рубрики: «Актуально», «Діалог», «Згадаймо», «Історія», «Класика», «Мистецька хроніка», «На сценах», «На екранах», «Нові книги», «Обличчя», «Професія: режисер», «Теорія», «Фестивалі». Гол. ред. – Л. Брюховецька (від 1995).

Літ.: Кобець О. І кіно, і театр // УС. 1995, 14 верес.; L. Briukhovetska. Cinema and theater are in decadence, still the magazine «Cinema-Theater» starts to appear // News from Ukraine. 1996. № 2–5; V. Savchuk. Kino-Teatr, Magazine for Movie Lovers and Theatre-goers // Welcome to Ukraine. 2000. № 1; Корнієнко Н. «Кіно-Театр»: полювання на щастя, або Оптика самопізнання // ДТ. 2000, 9 груд.; Блейман І. «Кіно-Театр». Важко лише перші десять років // День. 2005, 11 трав.; Кандинська В. «Кіно-Театр»: знак неповторності // Уряд. кур'єр. 2005, 12 трав.

Р. В. Свято


Покликання на статтю