Моренець Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Моренець Микола Іванович

МО́РЕНЕЦЬ Микола Іванович (Моренец Николай Иванович; 09(22). 05. 1900 – 23. 02. 1973, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – російський історик, архівіст. Канд. істор. н. (1955). Працював н. с., зав. чит. залу Центр. архіву внутр. політики, культури й побуту в Ленінграді (нині Рос. істор. архів), де 1939 знайшов оригінал «відпускної» Т. Шевченка, що тривалий час уважали втраченою, 1940 – список поеми «Кавказ» (із малюнком на обкладинці), що його з па­м'яті зробив А. Красовський у в'язниці. Біографію і творчість укр. поета М. почав вивчати від 1935, встановив багато невідомих раніше с.-петербур. адрес Т. Шевченка, вперше ввів у наук. обіг чимало даних про нього як пансіонера Т-ва заохочування художників, про особу В. Ширяєва, перебування поета в його майстерні, про лотерею для викупу тощо. Автор низки розвідок про Т. Шевченка, результати своїх багатоліт. пошуків узагальнив у кн. «Шевченко в Петербурге: по памятным местам жизни и творчества» (Ленинград, 1960). Брав участь у різноманіт. заходах із вшанування пам'яті укр. поета, зокрема на 1-й наук. шевченків. конф. 1952 у Києві виголосив ґрунт. доповідь «Деякі адреси і пам'ятні місця Шев­ченка в Петербурзі» (опубл. у «Збірнику праць 1-ї і 2-ї наукових шевченківських конференцій», К., 1954), у створенні Мемор. майстерні Т. Шевченка в АМ у Ленінграді (нині Рос. АМ).

Пр.: Нові матеріали до біографії Т. Г. Шевченка // Пролетар. правда. 1939, 22 січ.; Шевченко і «Общество поощрения художников» // Наук. зап. Ін-ту укр. літ-ри АН УРСР. К., 1939. Кн. 4; Отпускная запись Т. Г. Шевченко // Лит. газ. 1939, 20 апр.; Т. Г. Шевченко в Петербурзі // ОМ. 1940. № 3; Орские альбомы Шевченко: (Поиски альбомов писателя, относящихся к 1847, 1848 и 1850 гг.) // Лит. Россия. 1965, 14 мая; Коли Т. Шев­ченка було відправлено на заслання? // РЛ. 1967. № 10.

Літ.: Воложенінов І. Серед братів-ро­сіян // ЛГ. 1961, 17 лют.; Лебединська Т. Пам'ятні місця Т. Г. Шевченка в Санкт-Петербурзі. К., 1994 (рос. мовою – С.-Пе­тербург, 2004); Вареник О. Івакін проти Шагінян і Моренця (про деякі аспекти радянського шевченкознавства) // Шев­ченків світ. 2015. Вип. 8.

Т. М. Лебединська

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
Т. М. Лебединська . Моренець Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69493 (дата звернення: 24.10.2021)