Мікроприлад — Енциклопедія Сучасної України

Мікроприлад

«МІКРОПРИ́ЛАД» – підприємство в галузі приладобудування. Засн. 1946 у Львові як з-д тресту «Центротеплоконтроль» Наркомату авiац. пром-сті СРСР (Москва). З поч. привати­за­цiї 1996 на базi Львiв. з-ду елек­тровимiрюв. приладiв (ЛЗЕП), що входив до складу ВО «М.», створ. ВАТ «ЛЗЕП»; від 1998 – сучасна назва. Спільно з ученими Нац. ун-ту «Львів. політехніка» та СКБ мікроелектроніки в приладобудуванні (Львів) колектив з-ду освоїв вироб-во широкого асортименту приладобуд. продукції: прилади заг.-пром. призначення (універс. та комбінов. вимірювальні; насичені, ненасичені, термостатовані нормал. елементи; мультиметри; нормувал. вимірюв. перетворювачі для атом. і теплових електростанцій; нормувал. вимірюв. багатоканал. перетворювачі), прилади упр. та тех. контролю за технол. процесами (упр. і конт­ролю роботи компресора холодил. машини А-80МП; упр. і конт­ролю роботи фільтрів циклонів млина прилад А-82), обмежувачі вантажопідіймальності автомоб. кранів (датчики довжини, кута, тиску; контролер КЗК-1Б; щиток приладів ПС-70І), товари нар. вжитку (галантерейні, госп. вироби; навч.-лабораторні прилади). Нині «М.» продовжує вироб-во електро­вимiрюв. приладiв, засобiв авто­матизацiї та упр. технол. процесами, нормувал. перетворю­вачiв для пiдпр-в енергет. комп­лексу України та країн СНД, метрол. пiдроздiлів рiзних галузей пром-стi. Соц. сфера: база відпочинку «Фантазія» на Львівщині, їдальня, медпункт. Голова правління – В. Жук (від 2008).

В. В. Репицький


Покликання на статтю