Місіонер — Енциклопедія Сучасної України

Місіонер

«МІСІОНЕ́Р» – релігійне видавництво й друкарня ордену василіян. Засн. 1898 як «Вид-во побож. книжок ЧСВВ у Жовкві» (нині Львів. обл.) з ініціативи протоігумена о. К.-К. Сарницького та ігумена Жовків. монастиря о. К. Козловського. До 1914 споруджено будівлю з друкар., палітур. та експедиц. цехами, з Відня привезли високопродуктивну друкар. машину. За бл. 20 р. видано понад 200 книжок. 1919–39 зведено нову 4-поверх. будівлю, яка з'єднала друкарню з монастирем, утворивши єдиний комплекс. При вид-ві створ. Дім письменників під кер-вом о. Й.-І. Маркевича, відвідувачі якого писали наук.-популярні книжки для серії «Б-ка реліг. освіти». Постійно поповнювалися серії «Б-ка реліг. драми» та «Катол. читання», популяр. була і серія «Укр. книжка». Тоді ж закуплено 10 друкар. машин, 2 тиглівки, клішарню тощо. Серед авторів та співавторів василіян. вид. у 1920–30-і рр. – М. Возняк, М. Голубець, І. Крип'якевич, В. Січинський, В. Щурат. Вид-во тісно співпрацювало з НТШ, т-вом «Просвіта» та ін. тогочас. громад. орг-ціями й наук. інституціями. 1939 із встановленням у Галичині рад. влади друкарню та вид-во націоналізовано. Після 2-ї світ. вій­ни вид-во василіян створ. при Ген. управі ЧСВВ у Римі. Воно продовжило вид. «Записок Чина св. Василія Великого» (до 1992 видано 107 т. наук. праць, матеріалів і документів з історії Церкви), а також налагодило випуск Укр. духов. б-ки (на­друк. понад 55 т.). У 1992 вид-во відновило діяльність в Україні. Публікує літ-ру, присвяч. різним сферам церк. життя, видає книги богослов., філос., морал.-етич., істор., соц., культурол. тематики. У доробку – сотні книг, зокрема «Юліян Буцманюк. Стінопис Жовківської церкви Христа-Чоловіколюбця» (2006), «Ватикан: історія і сучасність» Г. Хоружого, «Камертон Шашкевича» Р. Лубківського (обидві – 2007), «Святий Василій Beликий в українському мистецтві» О. Сидора, «Нова українська ікона XX і початку XXI століть» Д. Степовика (обидві – 2009) тощо. У Львові створ. видавн.-культур. комплекс «М.». Ген. дир.: М. Лозинський (1992–2005), о. К. Стасів (від 2005).

Літ.: Лозинський М. Відновлення книговидання ЧСВВ у Галичині наприкінці 19 ст. // Україна: культурна спадщина, нац. свідомість, державність: Зб. наук. пр. Л., 1998. Вип. 5.

О. Ф. Сидор


Покликання на статтю