Молодий робітник — Енциклопедія Сучасної України

Молодий робітник

«МОЛОДИ́Й РОБІТНИ́К» – видавниче об'єднання. Засн. у січні 1923 у Харкові на базі сектору друку ЦК комсомолу УСРР. Мало відділ. у Києві, Одесі, Катеринославі (нині Дніпро), Полтаві, Херсоні та Москві. Друкувало стенограми з'їздів, матеріали до історії комсомолу, посібники марксист. освіти, спец. збірники («Чергові завдання ком­со­молу», «Супутник юного комунара»), хрестоматії («Селянська читанка», «Визволений труд»), серії («Політграмота», «Клубні вечори»), а також художню та наук.-популярну літ-ру для молоді. Серед вид. – твори Панаса Мирного, М. Коцюбинського, А. Тесленка, А. Головка, І. Кириленка та ін. укр. письменників; рос. мовою – М. Лермонтова, А. Чехова, І. Тургенєва, М. Тихонова; укр. перекл. оповідання «Темної ночі» Е. Золя, повісті «До Адама» Дж. Лондона, зб. «Серце машини та інші новели» А. Немоєвського тощо. Опублікувало 1-й комсомол. пісенник за ред. В. Блакитного, кн.-альбом «Діти праці в мистецтві». З вид-вом спів­працювали художники А. Мартинов, З. Толкачов, О. Маренков, який створив серійну обкладинку до б-ки «М. р.». У червні 1924 об'єднано з вид-вом «Червоний шлях».

Літ.: Книга и книжное дело в Украин­ской ССР: Сб. док. и мат. 1917–1941. К., 1985.

ДА: ЦДАВО. Ф. 166, оп. 3, спр. 976; ф. 178, оп. 1, спр. 235; ф. 337, оп. 1, спр. 814.

М. О. Гринько


Покликання на статтю