МУЗАГЕТ — Енциклопедія Сучасної України

МУЗАГЕТ

«МУЗАГЕ́Т» – журнал однойменного літературно-мистецького угруповання. Вийшов 1919 у Києві лише один випуск, у якому зведено матеріали 3-х номерів (січень–лютий–березень). Мета «М.» – реалізація ідей укр. символізму, ознайомлення читачів із доробком нац. та світ. модернізму. Мав розділи поезії, прози, критики, бібліографії, мист. хроніки. Вміщено лірику П. Тичини, Д. Загула, В. Ярошенка, М. Жу­ка (виконав художнє оформлення вид.), К. Поліщука, П. Филиповича, О. Слісаренка, В. Кобилянського, в якій домінували настрої катастрофізму, спричинені трагіч. подіями нац.-визв. змагань. Прозу (переважно шкі­ци, етюди, казки, «акварел. плями») представлено творами Павла Вірина (псевд. П. Коменданта), Ігнатія Михайлича (псевд. Г. Михайличенка), Галини Журби. У «М.» опубл. ст. «Творчість індивідуума і колектив» Ю. Меженка, «Поезія як мистецтво» І. Майдана (псевд. Д. Загула), «Мистецтво у Києві» М. Бурачека, «Нова німецька драма» Леся Курбаса, а також рец. Ю. Меженка на зб. «Сонячні кларнети» П. Тичини, У. Штутнера (псевд. В. Кобилянського) на зб. «На грані» Д. Загула, П. Филиповича на поет. кн. «На березі Кастальському» О. Слісаренка, М. Жука на зб. віршів «Світотінь» В. Ярошенка, М. Зерова на зб. «Під осінніми зорями» М. Рильського. І. Майдан у розділі «Бібліографія» подав огляд 3-х випусків «ЛНВ». У «Хроніці» проінформовано про утворення «Льоху мист-ва» та «Мист. цеху», діяльність «Молодого театру», інсценізування лірики П. Тичини, підготовку до вистави за поемою «Ліліт» М. Семенка, в якій мали взяти участь Лесь Курбас, М. Терещенко, В. Чистякова, про редаговані Г. Михайличенком та В. Блакитним «Зшитки боротьби» тощо.

Літ.: Бєляєва Н. «Музагет»: про традиції символізму в журналі // СіЧ. 1990. № 10; Журба Г. Від «Української хати» до «Музагету» // Україна. 1990. № 45–47.

Ю. І. Ковалів


Покликання на статтю