Музей патогенних для людини мікроорганізмів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.Громашевського — Енциклопедія Сучасної України

Музей патогенних для людини мікроорганізмів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.Громашевського

МУЗЕ́Й ПАТОГЕ́ННИХ ДЛЯ ЛЮДИ́НИ МІКРООРГАНІ́ЗМІВ ІНСТИТУ́ТУ ЕПІДЕМІОЛО́ГІЇ ТА ІНФЕКЦІ́ЙНИХ ХВОРО́Б ім. Л. Громашевського НАМНУ Засн. у 1990-х рр. при лаб. мед. мікробіології. 1999 йому надано статус наук. об'єкта, що становить нац. надбання. Нині музей – єдиний в державі депозитарій патоген. для людини мікроорганізмів, що забезпечує мікробіол. лаб. України еталон. вироб. штамами мікроорганізмів. У фонді – понад 6000 мікроорганізмів 250 таксоном. груп III–IV рівня патогенності. Співроб. лаб. створ. низку методик ефектив. тривалого зберігання музей. штамів мікроорганізмів; розроблено альтернативні методи тривалого зберігання музей. культур бактерій роду Staphylococcus, Entero­coc­cus та Escherichia coli у мікробіол. лаб. за відсутності умов застосування методу ліофілізації, технологію довготривалого зберігання різних видів спороутворюючих анаероб. мікроорганізмів зі збереженням їх вихід. характеристик, що має важливе практ. значення в процесі виготовлення імунобіол. препаратів та для підтримки колекцій. зразків культур у депозитаріях; впроваджено методику виготовлення зразків музей. штамів анаероб. мікроорганізмів методом інкапсуляції біол. матеріалу влас. способом.

О. А. Ракша-Слюсарева

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
О. А. Ракша-Слюсарева . Музей патогенних для людини мікроорганізмів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.Громашевського // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69859 (дата звернення: 25.10.2021)