Muzeum polskie — Енциклопедія Сучасної України

Muzeum polskie

«МUZEUM POLSKIE» – журнал, присвячений питанням охорони пам'яток мистецтва й культури. Видавали 1917–18 в Києві накладом 30 прим. Тиражували в польс. друкарні під кер-вом І. Данеляка, кліше робили в мист. артілі «Графік». Ред. – Л. Ґрохольський. Вміщували публікації про бібліотечну та музейну справу, роботу б-к та архівів, зокрема ст. «Охорона пам'яток майбутнього – праця для ранку» Я. Токаржевського-Карашевича, музеєзнавчу розвідку М. Третера, розповідь про Центр. архів у Києві А. Бялковського, пропозиції «Щодо організації наукової праці» Й. Карлічека, опис «Зібрання подільського музею в Тернополі» М. Налеч-Добровольського, істор. розвідку «Знищення монастиря і костелу домініканців в Підкаменню» Л. Ґрохольського. Публікували матеріали щодо упорядкування польс. бібліографії під кер-вом А. Дрогошевського, подавали список польс. книг, виданих у Росії упродовж 2-го кварталу 1917, ґрунт. перелік праць із історії, науки, шкільництва, музики та співів, математики й астрономії, книг для молоді, публіцистики, худож. літ-ри (упорядник М. Вінницький). Осн. рубрики: «Справи старожитностей», «Бібліотеки й архіви», «Приватні колекції», «Справи ліквідаційної комісії», «З'їзди та організації охорони пам'яток старовини», «Відомості з краю», «Відозви і конкурси», «Антикваріат та аукціони». Уміщували передплатні анонси передусім польс. періодики в Рос. імперії, зокрема видань «Echo Polskie», «Dziennik Кіjowski», «Ga­zeta Narodowa», «Рrzegląd Роls­kі». Фотографії часто подавали на окремих сторінках, вклеєних вручну.

Літ.: Волобуєва А., Сидоренко Н., Сидоренко О., Школьна О. Періодичні видання Києва (1835–1917 рр.): Покажч. Т. 4. К., 2011.

Н. М. Сидоренко


Покликання на статтю