Музы — Енциклопедія Сучасної України

Музы

«МУ́ЗЫ» – журнал літератури, мистецтва й театру. Виходив 1913–14 у Києві двічі на місяць рос. мовою. Видавець – О. Дмитрієва; тиражували в друкарні Першої Київ. артілі друк. справи. Ред. – І. Палій. Висвітлював культурне життя Києва, Одеси, Харкова, а також Москви, С.-Пе­тербурга, Берліна, Варшави, Лондона, Парижа та ін. міст. Публікував матеріали про напрями в сучас. мист-ві, актор. майстерність, виставкову діяльність; огляди вітчизн. та зарубіж. драматургії; рец. на театр. постановки. Друкував поезію К. Бальмонта, О. Беленсона, І. Дальгоніна, О. Дейча, С. Третякова, П. Филиповича, В. Шершеневича; оповіданя, етюди, уривки з п'єс, інформ. замітки. Уміщував значну кількість замальовок, шаржів, репродукцій мистец. творів, а також фотографії з театр. вистав, ескізів декорацій, портретів акторів, композиторів, літераторів, художників та ін. діячів вітчизн. та зарубіж. культури. Серед них – портрети-шаржі актора, реж. К. Шорштейна (художник Ю. Рєзников), поета-символіста К. Бальмонта, норвез. художника К. Крона (обидва – художник Я. Яругський-Еруга); фотографії акторок театру Г. Борисоглібської, В. Коміссаржевської, Г. Пасхалової, О. Полевицької, М. Савіної; акторок театру і кіно С. Бернар, І. Орлової; акторів Г. Ірвінґа, П. Скуратова; реж., драматурга М. Євреїнова; драматурга Д. Глікмана; балерини К. Гельцер; композитора О. Гречанінова; співачки Є. Кульженко. Обкладинки «М.» створив М. Фореггер. Окрім того, разом із театр. художником І. Рабиновичем він розробив шрифт заголовка, заставки та марку журналу. Часопис уміщував замальовки художників М. Кульбіна, Я. Яругського-Еруги, а також репродукції творів О. Богомазова, А. Бузинного, О. Екстер, К. Крона, В. Монастирської-Богомазової, І. Удода, Н. Шифріна та ін. На лицьовому боці обкладинки друкували репродукції картин Дж. Вазарі («Мікеланджело»), М. Врубеля («Муза»), І. Рєпіна («П. Третьяков»), П. Сезанна («Автопортрет»), В. Сєрова («Автопортрет», «К. Бальмонт»), на зворот. – оголошення про культурні події (концерти, театр. вистави та мист. вечори) та їхні програми, репертуари міських театрів, реклами. Осн. рубрики: «Листи з провінції» (друкували листи про театр., муз. життя, гастролі, концерти в Білій Церкві, Катеринославі, Кременчузі, Лубнах, Одесі, Умані, Харкові, Чернігові); «Хроніка» (подавали корот. анонс культурно-мист. заходів та подій у Києві, Москві, С.-Пе­тербурзі (театр. та цирк. вистави, муз. вечори, концерти, гастрол. вистави, лекції, засідання худож. комісій, темат. зібрання), а також повідомлення про вихід нових журналів, літ.-худож. збірників, підготовку монографій та наук. статей); «На Заході» (інформували про куль­турно-мист. події Берліна, Будапешта, Дрездена, Лондона, Монте-Карло, Парижа, Рима); «Музичний огляд» (публікували відомості про концерти, муз. вечори й постановки опер та ін. новини зі світу музики); «Бібліографія» (вміщували рец. на нові вид. з питань мист-ва, літ. збірки тощо); відділ сатири і пародій «Момус» (публікували сатир. замітки на злободенні теми, байки), а також «Музичні замітки», «Театральні листи», «Рецензії про театри».

Літ.: Старченко Т. Літературна складова київських журналів «Маски» (1911–1913) та «Музы» (1913–1914) // Образ: Наук. зб. К., 2009. Вип. 10; Волобуєва А., Сидоренко Н., Сидоренко О., Школьна О. Періодичні видання Києва (1835–1917 рр.): Покажч. Т. 3. К., 2011.

Л. М. Гутник


Покликання на статтю