Музыка и революция — Енциклопедія Сучасної України

Музыка и революция

«МУ́ЗЫКА И РЕВОЛЮ́ЦИЯ» – журнал. Засн. 1926 у Москві Об'єдн. рев. композиторів та музикантів, виходив до 1929: у 1926–28 – щомісячно (крім № 7/8), 1929 – вісім разів на рік. Наклад від 1,2 тис. до 2 тис. прим. Мав агітац. політ.-просвіт. спрямування, був засобом впровадження комуніст. ідеології в муз. культуру. Вміщував статті з питань концертно-фестивал., конкурс., гастрол. життя СРСР; хроніку концертів Моск. та Ленінгр. (нині С.-Петербург) консерваторій. Друкував ювіл. статті про композиторів-класиків та рад. композиторів, дослідж. з муз. фольклору, огляди зарубіж. муз. життя, статті з проблем фоніатрії, бібліографію та нотографію. Серед рубрик – «Статьи», «Передовая», «Массовая работа», «Практика музыкальной работы» (мала підрубрики «Рабочие клубы и кружки», «Музыкальная наука», «В музыкальных учреждениях и организациях», «Музыка и село», «Хроника», «Провинция» та ін.). Також містив нотні додатки (не кожен номер) з новими творами агітац. змісту, зокрема З. Левіної, Б. Шехтера, А. Давиденка та муз. приклади до статей з муз. фольклористики. Публікував статті про укр. митців М. Вериківського, Г. Давидовського, П. Козицького, М. Леонтовича, Л. Липковську, Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, С. Чернецького та ін. Серед авторів – Б. Асаф'єв, Є. Браудо, М. Гнєсін, Р. Грубер, М. Зельдін, М. Іванов-Борецький, Г. Коган, Л. Гайдамака, О. Давиденко, П. Козицький, К. Корчмарьов, Ю. Масютин, І. Шумський (частину статей надрук. під псевд.). Відп. ред. – Л. Шульгін (1926–28), М. Ґрінберґ (1928), М. Челяпов (від 1928).

С. А. Літвінова

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю