Музика масам — Енциклопедія Сучасної України

Музика масам

«МУ́ЗИКА МА́САМ» – журнал. Видавали 1928–30 у Харкові щомісяця. Попередник – ж. «Музика», наступник – ж. «Ра­­дянська музика». Орган упр. мист-в Наркомосу, культвідділу ВЦРПС, ЦК Ленін. комуніст. спілки молоді України, Всеукр. т-ва рев. музик. Друкували статті з питань муз. життя УРСР, СРСР, закордону, орг-ції муз. роботи в клубах, школах та побуті, вказівки й поради, матеріали для самоосвіти, листування, муз. розваги. Публікува­ли також офіц. документи й постанови. Вміщували нотні додатки та рубрики: «Уваги до нотних до­датків», «Бібліографія й ното­графія», «Хроніка музичної творчості», «Музичні твори, дозволені до виконання вищим музичним комітетом при НКО УСРР». Подавали доклад. аналіз друк. літ-ри з боку худож. значущості її муз. змісту, приклад. та культур. цінностей. Друкували муз. твори укр. композиторів 1920-х рр., що не були опубл. та залишились у рукописах. Голова редколегії – М. Христовий, його заст. – П. Ко­­зицький.

М. Г. Лабінський

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
М. Г. Лабінський . Музика масам // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69886 (дата звернення: 23.10.2021)