Музыкальный вестник — Енциклопедія Сучасної України

Музыкальный вестник

«МУЗЫКА́ЛЬНЫЙ ВЕ́СТНИК» – газета. Засн. 2003 Одес. муз. академією. Виходить неперіодично рос. мовою; наклад 500 прим. Осн. тематика – історія та сучасність у світі музики, участь викл. і студентів академії в міжнар. конкурсах, фестивалях, концертах, публікації про нар. арт. України та відомості про видат. осіб пов'язаних з музикою. Серед авторів – О. Сокол, С. Шип, Н. Морозевич, Р. Розенберг. Гол. ред. – В. Гузєєва (від 2003).

Ю. О. Смоляр

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Ю. О. Смоляр . Музыкальный вестник // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69894 (дата звернення: 25.10.2021)