Музиченко Олександр Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Музиченко Олександр Дмитрович

МУЗИ́ЧЕНКО Олександр Дмитрович(07. 11. 1937, с. Літки Бровар. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (1988). Закін. Київ. політех. ін-т (1960). Працював інж. в орг-ції п/с 4 (нині «Антонов», 1960–64), де здійснював тех. кер-во під час побудови та монтажу машин. залу першої в Україні аеродинам. труби, його пуску та пром. експлуатації; в Ін-ті електродинаміки НАНУ (1964–2000; обидва – Київ): від 1985 – зав. лаб. багатофаз. електромагніт. систем. Наук. дослідження: електр. та напівпровідник. перетворювачі; електропостачанння пром. вироб-в. Розробив топогр. метод вивчення кіл (покладений в основу аналізу та синтезу електр. перетворювачів); теорію неякіс. енергії та її притіч. та стіч. складових. Встановив принципи узгодження режимів симетрич. на несиметрич. ліній електропередач.

Пр.: Параметрическое устройство для симметрирования трехфазных напряжений // Пробл. тех. электродинамики. К., 1979. Вып. 69 (спів­авт.); Оптимизация режима работы ветросиловой установки // Методы и тех. средства стабилизации тока: Сб. науч. тр. К., 1980 (спів­авт.); Серийные средства измерения качества электрической энергии // Пром. энергетика. 1983. № 8 (спів­авт.); Эквивалентное преобразование цепей с помощью топографического метода // ТЭ. 1984. № 6; Эквивалентное преобразование цепей многополюсников с помощью автотрансформаторов // Там само. 1985. № 1.

С. В. Гаврилюк

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
С. В. Гаврилюк . Музиченко Олександр Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69904 (дата звернення: 25.09.2021)