Мрія видавництво — Енциклопедія Сучасної України

Мрія видавництво

«МРІ́Я» – видавництво. Засн. 1991 у Сумах В. Лобовим (дир.). Видає громад.-політ., літ.-художні, наук.-популярні, навч. та дит. книги, журнали і брошури, з них майже 90 % – укр. мовою. Співпрацює з обл. орг-ціями НСПУ, т-ва «Просвіта». Щороку друкує альманах літераторів Сумщини «Слобожанщина», дит. альманахи «Диво, диво калинове», «Роде наш красний», альманах нац. меншин «Етнічна культура». Значну кількість книг присвячено істор. тематиці, зокрема багатотомні вид. «Книга пам'яті України. Сумська область» (1997), «Книга скорботи. Сумська область» (т. 1–2, 2003), «Реабілітовані історією» (т. 1, 2005), істор. розвідки про геноцид в Україні: «Під чорним тавром» Б. Ткаченка (2008), «Інакодумство на Сумщині: Збірник документів та матеріалів (1955–1990 роки)» (т. 1, 2012). Спільно з обл. орг-цією Нац. спілки крає­знавців України започатковано істор.-краєзн. серію з 14-ти книг, серед них – «Сумчани в боротьбі за волю» Г. Іванущенка (2015), «Повстанський рух 20–30 років ХХ ст. на Сумщині», «Уродженці Сумщини – учасники Українсь­кої революції 1917–1921 рр.» В. Власенка (обидві – 2016), «Зброя, спорядження та символіка козацького війська» О. Корнієнка (2018). В остан. роки видано: «Кобзарська дума про голод» М. Мошика (2008), зб. поезій «Моя рятівна соломинка» Ю. Царика, «Вибране» О. Столбіна (обидві – 2012), «Осяйний вінок Кобзареві» І. Корнющенка (2013), зб. поезій «Скрипка сонця» Л. Ромен (2014), хрестоматія «Письменники Сумщини», «Гумористичний літопис» Г. Єлишевича (обидві – 2016), повість «І повернувся білим журавлем» П. Нестеренка (2017). Усього до 2018 опубліковано бл. 1200 найменувань заг. накладом понад 350 тис. прим.

В. В. Вовчанецький

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. В. Вовчанецький . Мрія видавництво // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69909 (дата звернення: 25.10.2021)