Музичне мистецтво і культура — Енциклопедія Сучасної України

Музичне мистецтво і культура

«МУЗИ́ЧНЕ МИСТЕ́ЦТВО І КУЛЬТУ́РА» – збірник наукових праць. Засн. 1997 Одес. муз. академією. Виходить двічі на рік, матеріали друкує укр. і рос. мовами; наклад 100 прим. Висвітлює істор., теор. та заг.-гуманітарні проблеми музикознавства, питання муз. культурології та естетики, сучас. концепцій муз. освіти, теор. засад та метод. принципів підготовки музикантів-виконавців. Рубрики: «Історія та теорія музичного мистецтва і культури», «Загальнотеоретичні аспекти музикознавства», «Проблеми сучасної музичної педагогіки та виконавства». Гол. ред. – О. Сокол (від 1997).

Ю. О. Смоляр

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Ю. О. Смоляр . Музичне мистецтво і культура // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69924 (дата звернення: 24.10.2021)