Музичний вістник — Енциклопедія Сучасної України

Музичний вістник

«МУЗИ́ЧНИЙ ВІ́СТНИК» Засн. 1921 у Станіславі (нині Івано-Франківськ). Вийшло 1 число. Опубліковано статті з муз. мист-ва, бібліографію, хроніку муз. життя, а також важливі події з міжнар. муз. життя. Осн. рубрики: «Музичні листи», «Ріжне», «Нові видання», «Рецензії». Інформація про виступи укр. арт. за кордоном, зокрема піаністів В. Ботейка, Л. Колесси та укр. хору під кер-вом Є. Турупи, подано під назвою «Наші митці за кордоном. Голоси преси», а про цікаві факти із зарубіж. муз. життя – під назвою «З чужої музики». На обкладинці часопису містилися оголошення канцелярії т-ва «Просвіта», магазину нот у Львові, про ілюстров. ж. «Світ дитини», а також покажчик змісту і заклик щодо поширення «М. в.» і пожертв на укр. муз. видавн. фонд «Ліра». Гол. ред. – О. Залеський.

Літ.: Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879–1944): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2001.

М. В. Галушко


Покликання на статтю