Музичні вісти — Енциклопедія Сучасної України

Музичні вісти

«МУЗИ́ЧНІ ВІ́СТИ» – журнал. Засн. у квітні 1934 у Львові з ініціативи муз. вид-ва «Торбан». Видавали раз на два місяці накладом 1000 прим. за кошти, отримані від продажу нот; усього – 5 чисел. Розсилали у Галичині різним муз. т-вам, хорам, оркестрам і особам, зацікавленим розвитком укр. муз. культури. Вміщували спогади про укр. композиторів О. Нижанківського й Д. Січинського, статті про орг-цію та діяльність аматор. хор. колективів, огляди муз. життя у Галичині, бібліографію муз. видань. До складу ред. колегії входили С. Дмоховський, Ю.-А. Ліщинський, Я. Ярославенко. Гол. ред. – С. Жук.

Літ.: Гупало У. Музичні вісти // Укр. часописи Львова 1848–1939 рр.: Істор.-бібліогр. дослідж.: В 3 т. Т. 3, кн. 2: 1929–1939. Л., 2003; Середа О. Українська музична преса Галичини 20–30-х рр. ХХ ст.: Історія становлення та особливості функціонування // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. Л., 2009. Вип. 1(17).

О. З. Середа

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю