Мукачівський державний університет — Енциклопедія Сучасної України

Мукачівський державний університет

МУКА́ЧІВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Засн. 2008 на базі Мукачів. технол. (1995) й гуманітарно-пед. (2003) ін-тів. Нині у структурі Ун-ту функціонують 4 ф-ти: економіки, упр. та інженерії; туризму і готел.-ресторан. бізнесу; пед.; гуманітар.; 2 підрозділи: Виноградів. держ. і Мукачів. гумані­тарно-пед. коледжі. Навч.-вихов. процес забезпечують 16 каф., де працює 191 викл., зокрема 20 д-рів н., 13 проф., 98 канд. н., 80 доц. Кількість студентів – 3534 особи. 1996 відкрито підготовчі курси. Від 2000 діє аспірантура. Здійснюється також підготовка іноземців та осіб без громадянства. В Ун-ті розроблена і впроваджена в навч. процес система безперерв. комп'ютер. підготовки, що ґрунтується на наскріз. програмах цієї підготовки для кожної спеціальності і має відповідне матеріал.-тех., програмне та метод. забезпечення. В Ун-ті для студентів усіх спеціальностей реалізовується програма «Подвій­ний диплом» з ВШ Ченстохова та Сопота (обидві – Польща), що дає можливість студентам отримати подвійні укр. та польс. дипломи держ. зразка; семестр. програма академ. обміну з Академією Я. Длуґаша (Ченстохов), що реалізовується за кошти ЄС. Наук. дослідження: розроблення нових матеріалів і сучас. технологій; моделювання технол. процесів та матем. оброблення баз даних; удосконалення орг-ції та упр. фінанс.-екон. процесами в сучас. умовах; питання сусп.-політ. життя України; сусп.-екон. аспекти розвитку економіки регіону, територ. упр.; психол.-пед. проблеми розвитку особистості та удосконалення навч.-вихов. процесу. Ун-т видає «Науковий вісник Мукачівського державного університету» у серіях «Економіка» (від 2014) і «Педагогіка та психологія» (від 2015), електрон. наук. ж. «Економіка та суспільство» (від 2015), укр.-польс. наук. ж. «Освіта і на­ука» (від 2018). Соц. база: 4 навч. корпуси, 2 гуртожитки, наук. б-ка, Музей приклад. мист-ва Закарпаття, Студент. будинок моди. Перший ректор – Ю. Мигалина (до 2013), нині – Т. Щербан (від 2014).

К. М. Мовчан


Покликання на статтю