Мулькевич Карло — Енциклопедія Сучасної України

Мулькевич Карло

МУЛЬКЕ́ВИЧ Карло (1904, с. Боянець, нині Жовків. р-ну Львів. обл. – 1995, Канада) – новеліст, видавець, редактор, публіцист. Дебютував у літ-рі зб. новел «Фраґменти революції» (Л., 1927), що була позитивно оцінена критикою. У книзі йдеться про вплив сусп. катаклізмів на мораль людини, про небезпеку знецінення життя. Свої твори друкував також у львів. часописах «Новий час», «Назустріч», «Неділя». У міжвоєн. період М. належав разом із Б. Нижанківсь­ким, З. Тарнавським, Анатолем-Юліаном і Ярославом-Рафаїлем Курдидиками та ін. письменниками-модерністами, авторами урбаніст. прози, до львів. літ. групи «Дванадцятка». Вирізнявся тим, що був літератором-оповідачем, вільно володів франц. мовою і вмів створювати настрій у т-ві. М. був адміністратором львів. пласт. рукопис. гуморист.-сатир. часопису «Віник» (1921–22), видавцем та ред. ілюстров. тижневика «Спортові вісти» (1931–35). Публікував різножанр. матеріали патріот. характеру, що пропагували серед молоді фіз. підготовку як форму служіння батьківщині, розвиваючи традиції т-в «Січ» та «Соколи». У роки 2-ї світ. вій­ни – сот­ник УПА, однак змушений був виїхати з Галичини. У Бельгії редагував часопис «Вісти» (1945–48), на сторінках якого друкував свої спогади та новели. Чл. управи–скарбник, голова (1947–48) Укр. допомог. ком-ту, очолював Нац. союз укр. студентів у Бельгії. В «Укр. вид-ві» у м. Мехелен 1946–49 видавав твори С. Любомирського, Л. Мосендза, І. Петріва, А. Яроша та ін. З метою інформування бельгійців про Україну редагував 1948–50 прес. бюлетень «Голос України» франц. і фламанд. мовами, а також разом із Дм. Штикалом організував у Арденнах підпіл. радіостанцію, що транслювала програми на СРСР від жовтня 1950 до поч. лютого 1951. Згодом емігрував до США, де співпрацював в «Укр. вид-ві» та Укр. інформ. бюро. Переїхавши до Канади, відновив у Торонто за фінанс. підтримки спорт. т-ва «Україна», яке очолював, видання укр. тижневика «Спортові вісти» (1954–56).

Літ.: Книга мистців і діячів українсь­кої культури. Торонто, 1954; Нижанківський Б. «Дванадцятка». Наймолодша львівська богема тридцятих років // Сучасність. 1986. № 1; Парійчук І. Роль і місце спортивної періодики у розвитку спортивно-гімнастичного руху Західної України (на прикладі часопису «Спортові вісти») // Концепція розвитку галузі фіз. виховання і спорту в Україні. Р., 2003; «Дванадцятка». Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття: антологія урбаніст. прози. Л., 2006; Ленська С. В. Українська мала проза 1920–1960-х років: на перетині жанру і стилю. П., 2014.

М. М. Комариця


Покликання на статтю