Мультиверсум. Філософський альманах — Енциклопедія Сучасної України

Мультиверсум. Філософський альманах

«МУЛЬТИВЕ́РСУМ. ФІЛОСО́ФСЬКИЙ АЛЬМАНА́Х» – науковий журнал. Засн. 1998 у Києві Ін-том філософії НАНУ. Видають укр. мовою 10 вип. на рік; наклад 300 прим. Темат. спрямованість: дослідж. істор.-філос. думки, актуал. проблем соц. філософії та філософії історії, культури, права та освіти, філос. антропології, логіки, релігієзнавства, етики та естетики, історії вітчизн. і зарубіж. філософії, культурології. Висвітлюють сучасні філос. дискусії щодо актуал. проблем сьогодення, люд. буття, життя соціуму, сучас. культури, реліг. життя, екол. та аксіол. проблем сучасності, глобалізації та інформ. сусп-ва. Особливу увагу надають філос. ос- мисленню новіт. проблем у галузі філософії людини та сучас. інформ.-глобалізац. реаліям. Уміщують тексти авторів з різними філос. позиціями; переклади класиків філософії; статті вітчизн. і сучас. зарубіж. філософів. У редколегії – вітчизн. фахівці з філософії та соціології, д-ри філос. і соціол. наук. Серед авторів – провідні філософи з Азербайджану, Болгарії, Індії, Польщі, РФ та ін. Гол. ред. – В. Лях (від 1998).

Я. В. Любивий


Покликання на статтю