Муравлянський Сергій Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Муравлянський Сергій Максимович

МУРАВЛЯ́НСЬКИЙ Сергій Максимович (1890 – 01. 07. 1945) – ґрунтознавець. Закін. фіз.-мат. ф-т Варшав. ун-ту. Від 1912 працював у Новоолександрій. ін-ті с. госп-ва і лісівниц­тва (згодом Харків. с.-г. ін-т): 1919–24 – в. о. зав. каф. ґрунто­знавства; водночас – проф. Харків. автомоб.-дорож. ін-ту. Дійс. чл. секції Харків. філії «Надра» Всесоюз. з'їздів для вивчення продуктив. сил при Харків. ІНО (1929). Зав. лаб. Гол. упр. шосей. і ґрунт. доріг та автотранспорту при РНК УРСР. Наук. дослідження: вивчення твердої фази ґрунту, гранулометрич. складу та фіз.-мех. властивостей. Трагічно загинув.

Пр.: Ультрамикроскопия почвенных вытяжек. Варшава, 1913; Почвенный очерк участка «Новая земля» Млеевской опытной станции // Тр. Млеев. садово-огород. опыт. станции. 1928. Вып. 3; Краткая характеристика механического и химического состава почв участка «Новая Земля» Млеевской опытной станции // Там само. 1929. Вып. 4; Дослiджен­ня клiнкерних глин України. Х., 1932 (спів­авт.).

Г. В. Павлова, О. О. Побережна


Покликання на статтю