Муратов Михайло Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Муратов Михайло Володимирович

МУРА́ТОВ Михайло Володимирович (Муратов Михаил Владимирович; 29. 02(13. 03). 1908, Москва – 30. 08. 1982, там само) – російський геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1948), проф. (1949), чл.-кор. АН СРСР (1962). Сталін. премія (1951), Держ. премія СРСР (1969). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1930). Відтоді працював у Моск. геол.-розв. ін-ті: від 1959 – зав. каф. істор. та регіон. геології; водночас від 1957 – ст. н. с. Геол. ін-ту АН СРСР (Мос­ква). Від 1963 – голова Міжвідом. тектон. ком-ту АН СРСР, а від 1964 – гол. ред. ж. «Геотектоника» (друк. орган цього Ком-ту). Осн. дослідж. з проблем теор. тектоніки, зокрема з питань тектон. будови складчастих поясів світу. Вивчав геол. історію та будову Криму і Чорного моря, стратигр. комплекси, тектоніку Криму. Провадив також дослідж. в р-ні Карпат, на Алтаї, Кавказі, Далекому Сході, Памірі й у Казахстані. Один із укладачів і редакторів тектон. і геол. карт СРСР, Європи та світу («Тектоническая карта Евразии», масштаб 1:5 000 000, 1966 та ін.).

Пр.: Ресурсы минеральных строи­тельных материалов СССР. Т. 2. Крым­ская АССР. Москва, 1938 (спів­авт.); Тек­тоника и история развития альпийской геосинклинальной области юга Европейской части СССР и сопредельных стран. Москва; Ленинград, 1949; Краткий очерк геологического строения Крым­ского полу­острова. Москва, 1960; Основные структурные элементы земной коры. Москва, 1963 (спів­авт.); Геология СССР. Т. 8. Крым. Ч. 1. Геологическое описание. Москва, 1969 (спів­авт.); Проблемы связи тектоники и магматизма. Москва, 1969 (спів­авт.); Геология Крымского полуострова: Руководство по учебной геологической практике в Крыму. Т. 2. Москва, 1973; Историческая геология: Учеб. пособ. Москва, 1974; Происхождение материков и океанических впадин. Москва, 1975; Тектоника Средиземноморского пояса. Мос­ква, 1980 (спів­авт.); Тектоника платформ и тектонические карты в исследованиях Геологического института АН СССР. Мос­ква, 1981 (спів­авт.).

Літ.: Михаил Владимирович Муратов: [Некролог] // Геотектоника. 1983. № 1; Белов А. А., Успенская Е. А., Цей­слер В. М. М. В. Муратов – ученый и педагог: К 100-летию со дня рожд. Москва, 2007.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю