Мурзін В’ячеслав Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Мурзін В’ячеслав Юрійович

МУ́РЗІН В'ячеслав Юрійович (04. 09. 1951, м. Мелітополь Запоріз. обл. – 30. 12. 2019, Запоріжжя) – археолог. Д-р істор. н. (1992). Держ. премія України в галузі н. і т. (2003). Закін. Харків. ун-т (1973). Від 1976 працював у Ін-ті археології НАНУ (Київ): 1993–2002 – зав. відділу скіфо-сармат. археології; від 2003 викладав у Запоріз. юрид. ін-ті МВС України; від 2012 – зав. каф. всесвіт. історії та методики навч. суспільствозн. дисциплін Бердян. пед. ун-ту (Запоріз. обл.). Вивчав скіф. архаїчні пам'ятки степ. частини Пн. Причорномор'я, проблеми походження скіфів. 1981–86 і 1992–2002 очолював Укр.-нім. археол. експедицію, яка здійснила розкопки кургану скіф. еліти Чортомлик.

Пр.: Скифская архаика Северного Причерноморья. К., 1984; Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса. К., 1990 (спів­авт.); Чертомлык. Скифский царский курган IV в. до н. э. К., 1991 (спів­авт.); König­s­kurgan Certomlik. Bd. 1–3. Mainz, 1998 (спів­авт.); Деякі міркування щодо трактування скіфських етногенетичних легенд // Археологія. 2013. № 3; Проблема визначення поховань скіфських номархів // Там само. 2015. № 1.

Літ.: Скорий С. А. До 65-річчя В'я­чеслава Юрійовича Мурзіна // Архео­логія. 2016. № 3.

С. А. Скорий

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
С. А. Скорий . Мурзін В’ячеслав Юрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70089 (дата звернення: 23.10.2021)