Мурзіна Олена Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Мурзіна Олена Іванівна

МУРЗІНА́ Олена Іванівна (13. 12. 1936, Київ – 07. 08. 2016, там само) – музикознавець, етномузиколог, педагог. Канд. мистецтвознавства (1973). Чл. НСКУ (1979). Закін. Київ. консерваторію (1960; викл. Ф. Аерова) та аспірантуру при ній (1967; кер. Н. Горюхіна). 1959–63 працювала в ІМФЕ АН УРСР; від 1968 – у Нац. муз. академії України (обидва – Київ): 1993–2013 – зав., від 2013 – проф. каф. етномузикології, водночас 2003–13 – пров. н. с. Проблем. н.-д. лаб. з вивчення та пропагування нар. муз. творчості. Наук. дослідження: укр. пісенна лірика, ритуал. голосіння, протяж. спів в укр. фольклорі, істор. динаміка пісен. традиції, особистість в усній традиц. культурі (соц.-психол. і культурол. аспекти).

Пр.: Про принципи мелодичної декламації. К., 1972; Українська музична фольклористика: проблеми і завдання // УМ. 1998. Вип. 28; Фольклорний текст у репродуктивному функціонуванні // Муз. твір як твор. процес: Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2001. Вип. 20; Сольна лірика лівобережної Наддніпрянщини: питання методики аналізу // Пробл. етномузикології: Зб. наук. пр. К., 2004. Вип. 2; Дещо про ладову організацію. Слідами аналітичних нотаток Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність наук.-мист. традицій: Зб. наук. пр. та мат. Л., 2013. Вип. 13; Безпівтонові структури в українському мелосі // Пробл. етномузикології: Зб. наук. пр. К., 2015. Вип. 10.

Літ.: Клименко І., Мурзіна О. Київська лабораторія етномузикології: 1992–2007 // Пробл. етномузикології: Зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 3.

К. І. Шамаєва


Покликання на статтю