Мусієнко Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Мусієнко Володимир Васильович

МУСІЄ́НКО Володимир Васильович (23. 04. 1939, смт Городище Київ. обл., нині місто Черкас. обл. – 03. 09. 2001, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1986), проф. (1987). Закін. Київ. ун-т (1966), де й працював: від 1991 – проф. каф. новіт. історії України; водночас 1977–79 – зав. каф. історії КПРС Київ. технол. ін-ту легкої пром-сті; 1979–85 – ст. н. с. Ін-ту історії партії ЦК КПУ (Київ); 1985–91 – зав. каф. соц.-політ. історії Київ. мед. ін-ту. Осн. напрям. наук. дослідж. – встановлення рад. влади і воєнні дії 1917–21 в Україні.

Пр.: Більшовики України в Жовтневій революції (березень 1917 – березень 1918): До історіографії проблеми. 1976; На защите завоеваний Великого Октября. Историография пробле- мы. 1986; Історія України ХХ ст.: Навч. посіб. 1996 (спів­авт.); Україна в ХХ столітті (1900–2000 рр.): Зб. док. і мат. 2000 (спів­авт.); усі – Київ.

Літ.: Ведмідь Л. А. Мусієнко Володимир Васильович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). К., 2004; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

Л. А. Ведмідь


Покликання на статтю