Мушак Юрій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Мушак Юрій Федорович

МУША́К Юрій Федорович (12. 02. 1904, с. Бреза, нині Козаківка Болехів. р-ну Івано-Фр. обл. – 22. 11. 1973, Львів) – перекладач, мово- та літературознавець. Закін. Львів. ун-т (1935). Викладав лат. та укр. мови в г-зії т-ва «Рідна школа» в Тернополі; 1940–73 (з перер­вою) – на каф. класич. філології Львів. ун-ту; 1941–44 – викл. Львів. духов. семінарії. Наук. дослідження: класичні мови та порівнял. мовознавство. Автор перекл. із давньогрец., лат., нім. мов (деякі з них – уперше укр. мовою): «Байки» Езопа (К., 1961), «Фрагменти» Геракліта («Питання класичної філології», 1963, вип. 3), «Поетика» Аристотеля (К., 1965, у спів­авт. з Й. Кобівим), «Сповідь» Августина Блаженного (К., 1996), уривки з творів Платона, Плутарха, Теренція, Петронія (увійшли до хрестоматії «Антична література», К., 1968). Брав участь у підготовці вид. «Філософські твори» Феофана Прокоповича (т. 1–3, К., 1979–81), де вмістив і власні перекл. («Про риторичне мистецтво», «Елегія»). З нім. мови переклав повість «Смерть Езопа» А. Броннена («Жовтень», 1971, № 6). Автор кількох підручників з лат. мови для вузів, числен. літ.-крит. статей, рецензій у ж. «Життя і знання», «Дзвони» та ін. На честь М. у Львові названо вулицю, у рідному селі встановлено його погруддя (2005, скульптор В. Ярич).

Літ.: Содомора А. У відсвіті промовленого слова: Штрихи до портрета Юрія Мушака // Дзвін. 2002. № 10; Юсип Д. Талант до греки й латини // Галичина. 2018, 24 лип.

Б. З. Якимович


Покликання на статтю