Мушинка Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Мушинка Микола Іванович

МУШИ́НКА Микола Іванович (псевд.: Микола Вірук, Микола Гнатюкiвський, Микола Пастушенко, Петро Iгор­чук та iн.; 20. 02. 1936, с. Курiв Бардiїв. округу, Сх. Словаччина) – український фольклорист, етнограф, лiтературознавець, публi­цист, культурно-освітній діяч у Словаччинi. Батько О. Мушинки. Дійс. чл. НТШ (1989), іноз. чл. НАНУ (1997). Голова Асоц. укра­їнiстiв Словаччини (від 1991). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997). Закін. Ін-т рос. мови і літ-ри Карлового ун-ту в Празі (1959). Працював у Кабiнеті українiстики Ун-ту ім. П. Шафарика в Пряшеві (1960–70). Засн. і гол. ред. Наук. збірника Музею укр. культури у Свиднику (Пряшів, 1965–70). У 1970 звiльн. з політ. причин iз забороною працювати за фахом i друкуватися. У 1970–80-х рр. був пастухом, кочегаром; публікував свої твори за кордоном (США, Канада, Югославiя, Францiя). 1990 поновлений на роботi в Пряшів. ун-ті. Від 1992 – проф. УВУ в Мюнхені. У цьому ж році у Києвi захистив доктор. дис. про життя i фольклорист. дiяльнiсть В. Гнатюка, якому присвятив низку до­слiдж.: «В. Гнатюк – дослiдник фольклору Закарпаття» (Париж, 1975), «Володимир Гнатюк: Життя та його дiяльнiсть в галузi фольк­лористики, лiтературознавства та мовознавства» (Париж, 1987; Т., 2012), «Володимир Гнатюк: Бiблiографiя друкованих праць» (Едмонтон, 1987) тощо. Наук. iн­тереси М. зосередженi навколо збирання й публiкацiї усної нар. творчостi українцiв Сх. Словаччини – «З українського фольклору Схiдної Словаччини» (1963), «З глибини вiкiв: Антологiя усної народної творчостi українцiв Схiд­ної Словаччини» (1967), «Срiбна роса» (1975; усі – Пряшів), «Мате­рiальна та духовна культура пiв­денних лемкiв» (Нью-Йорк, 1988); вивчення культури лемкiв у Поль­щi й русинiв у Югославiї; популя­ризацiї життя фольклорист., лiт. та мист. спадщини Ф. Тихого, Ф. Главачка, Ф. Заплетала, Й. Маркова, Івана та Ореста Зiлинських, Ф. Колесси, I. Панькевича, С. Рудницького, С. Дністрянського, О. Новакiвського, К. Заклинського, С. Клочурака, В. Капішовського, В. Гошовського та iн. Автор передмов до фотоальбомів «Флоріан Заплетал. Дерев'яні церкви Закарпаття» (2015) та «Флоріан Заплетал. Міста і села Закарпаття» (2016; обидва – Ужгород). Упорядник вид. «Збірник пам'яті Івана Зілинського. Спроба реконструкції втраченого ювілейного збірника з 1939 р.» (Париж; Сидней; Торонто; Л., 1994, спів­авт.), двотомників «Орест Зілинський: Літературознавчі праці з фольклористики» (спів­авт.) та «Орест Зілинський: Вибрані праці з фольклористики» (обидва – Київ, 2013). У наук. i публiцист. працях вiдстоює са­мобутнiсть культур. розвитку українцiв-русинiв Сх. Словаччини, заперечує полiт. русинство, обґрунтовує культурно-iстор. спiльнiсть українцiв Карпат. ре­гiону. М. – почес. д-р, проф. Ужгород., Карпат. та Кам'янець-Поділ. ун-тів, Нац. ун-ту «Остроз. академія» та Дрогоб. пед. ун-ту. Автор статей, наук. консультант та рецензент ЕСУ.

Пр.: На чужині. Пісні про еміграцію в Америку. Пряшів, 1964; Книжковий знак шестидесятників. Бавнд Брук, 1972; Фолк­лор Руснацох Войводини. Нови Сад, 1976; 1988; Науковець з душею поета. Орест Зілинський. Бавнд Брук, 1983; Листи Степана Рудницького до Софії та Степана Дністрянських. Едмонтон, 1991; Політичний русинізм на практиці. Пряшів, 1992; Торонто, 1992; Русинізм на антиукраїнській основі. Пряшів, 1992; Від НТШ до УВУ. К., 1992; Академік Станіслав Дністрянський. К., 1992; Володимир Леонтович Гошовський. Л., 1992; Заповіт предків. 40 років Свята культури русинів-українців Словаччини. Пряшів, 1994; Лицар волі. Життя і політична діяльність Степана Клочурака. Уж., 1995; 2011; Володимир Січинський і народна культура русинів-українців Словаччини. Пряшів, 1996; Історія села Мацина Велика. Пряшів, 1997 (спів­авт.); Rešov. Dejiny obce a farnosti. Prešov, 1999 (спів­авт.); Лемко на фоні Радоцини. Пряшів, 2001; Голоси предків. Пряшів, 2002; Kurov v minulosti a dnes. Prešov, 2002; Ivan Paň­kevyč a otázky spisovného jazyka. Prešov, 2002; Олександр Духнович і наша сучасність. Пряшів, 2003; Лемко з серцем українця. Олександр Кобаса. Пряшів, 2003; Музей визвольної боротьби України у Празі і доля його фондів. Мельбурн, 2004; Прага; К., 2005; Розмови з однодумцями. Пряшів, 2004; Florian Za­­pletal. Život a dílo. Prešov, 2005; Kurovský rezbár. Život a dielo Andreja Pavúka. Pre­šov, 2006; Листування Івана Зілинського з Іваном Панькевичом. Пряшів, 2008; Цілитель тіла і душі. Михайло Качалуба. Пряшів, 2008; Národnostná menšina pred zánikom? Štatistický prehľad rusínsko-ukrajinských obcí na Slovensku v rokoch (1773) 1881–2001. Prešov, 2011 (спів­авт.); Rusíni-Ukrajinci jedna národnosť. Prešov, 2011; Розсадник виховання інтелігенції русинів-українців Словаччини: До 50-річчя Пряшівської гімназії з українською мовою навчання. Пряшів, 2011; Вірний син Пряшівщини. Життя і політично-громадська діяльність Василя Капішовського. Уж., 2014; Час мовчати і час промовляти: Збірка закарпато­українських народних прислів'їв Івана Югасевича з р. 1806. Уж., 2015; В ор­линому леті: Каталог виставки творів Олекси Новаківського із колекції Миколи Мушинки. Пряшів, 2016; Од усней по писану літературу. Студиї и огляди. Нови Сад, 2016; Ровесник Івана Франка Никифор Лещишак та його збірка лемківських народних пісень. Дрогобич, 2016.

Літ.: Красовський І. Невтомний шукач культурних скарбів // Наше слово [Вар­шава]. 1986. № 7; Чендей І. Микола Іва­нович Мушинка // Закарп. правда. 1988. № 112; Мишанич О. Відзив офіційного опонента про дисертацію Миколи Му­­шинки // Дукля. 1992. № 4; Неврлий М. Всеукраїнський громадянин і науковець (до 60-річчя М. Мушинки) // Сучасність. 1996. № 6; Благовісник праці: Наук. зб. на пошану М. Мушинки. Уж.; Пряшів, 1998; Колеса крутяться...: Біо-бібліо­графія акад. М. Мушинки. Кн. 1–3. Пря­шів, 1998–2013; Латяк Д. Вельки приятель Бачванско-сримских Руснацох // Шветлосц [Нови Сад]. 2001. № 1; Ба­­бота Л. Життя прожити – не поле перейти (до ювілею М. Мушинки) // Дукля. 2016. № 1; У всякого своя доля... Розмови Ярослава Шуркали з Миколою Мушин­кою. Пряшів, 2016.

О. В. Мишанич, І. Д. Красовський, О. М. Мушинка


Покликання на статтю