Мушинка Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Мушинка Олександр Миколайович

МУШИ́НКА Олександр Миколайович (12. 03. 1969, м. Пряшів, нині Словаччина) – український культуролог, антрополог у Словаччині. Син М. Мушинки. Закін. Г-зію ім. Т. Шевченка з укр. мовою навч. у Пряшеві (1987), філос. ф-т Карлового ун-ту в Празі (1995), де 2002–09 був позаштат. докторантом. Здобув ступ. д-ра філософії за дис. «Форми та механізми маргіналізації ромської національної меншини у Східній Словаччині». Стажувався в ІМФЕ у Києві (1989–90) та Мультикультур. т-ві історії Онтаріо у м. Торонто (Канада, 1992–93). Наук. діяльність розпочав із дослідж. історії та культури русинів-українців Словаччини, Польщі та Зх. Чехії, працював у Н.-д. кабінеті україністики та на каф. історії Пряшів. ун-ту. Згодом переорієнтувався на вивчення ромів Словаччини. Від 1997 – н. с. Ін-ту ромських студій Пряшів. ун-ту. Проводить польові та архівні дослідж. культури українців і ромів Словаччини, Чехії, Польщі, Сербії та Закарп. обл. України. Голова Т-ва дослідж. і розвитку мінорит. груп Словаччини «Міноритас» (від 1998) та Краєвого центру з ромських питань (від 2002); заст. голови Центру антропол. дослідж. (від 2002); чл. Асоц. україністів Словаччини (від 1996; усі – Пряшів), Словац. асоц. соц. антропологів (2007) та Прогностич. центру соц. інтеграції Ін-ту прогностики Словац. АН у Братиславі (від 2015). Укладений під кер-вом М. «Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 ako pramenná databáza pre analýzu situácie Rómov na Slovensku a jeho potenciál pre ďalšie ana- lýzy» (Bratislava, 2015) відзнач. 2014 премією ректора Пряшів. ун-ту як краща праця у категорії сусп. наук. Радник уряду Словаччини з питань ромської проблематики.

Пр.: Мушинка Петро. Із твердого кореня. Спогади на рідний край і Канаду. Пряшів, 1996 (спів­авт.); Історія села Мацина Велика. Пряшів, 1997 (спів­авт.); Колеса крутяться... Бібліографія акад. Миколи Мушинки. Кн. 1–2. Пряшів, 1998; Rešov. Dejiny obce a farnosti. Prešov, 1999 (спів­авт.); Kajdžas? Kam kráčaš? Bratislava, 2001 (спів­авт.); Rómovia v Prešovskom kraji. Prešov, 2004 (спів­авт.); Stará Tehelňa. Prešov, 2006 (спів­авт.); Drogy v rómskych komunitách Pre-šovského kraja. Prešov, 2007; Národnostná menšina pred zánikom? Prešov, 2011 (спів­авт.); Podarilo sa. Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov. Prešov, 2012; (Ne)legálne osady. Možnosti samospráv a mechanizmy vysporiadania pozemkov v prostredí rómskych osídlení. Prešov, 2012; Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni. Prešov, 2013 (спів­авт.); Atlas rómskych komunít na Slovensku. Bratislava, 2013 (спів­авт.); Roma settlements and poverty in Slovakia // Anthropological Notebooks. 2016. Vol. 22, іssue 1.

М. І. Двоєконко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
М. І. Двоєконко . Мушинка Олександр Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70231 (дата звернення: 24.10.2021)