Кіровоградське музичне училище — Енциклопедія Сучасної України

Кіровоградське музичне училище

КІРОВОГРА́ДСЬКЕ МУЗИ́ЧНЕ УЧИ́ЛИЩЕ Засн. 1959. Підпорядк. Мін-ву культури України. Готує фахівців за спеціалізаціями: «фортепіано», «оркестр. струнні інструменти», «оркестр. духові та ударні інструменти», «нар. інструменти», «хор. диригування», «спів», «теорія музики». Навч.-вихов. процес здійснюють 86 викл. Кількість студентів – 233 особи. Вагому роль у становленні і розвитку уч-ща відіграли піаністи Ю. Смолянська, У. Лірник, Г. Рубіна, Ю. Калугін, Є. Пенчковська, Л. Мельникова; у відділі струн. інструментів – Ю. Хилобоков, А. та М. Корсунські, А. Лірник, О. та Л. Духовні, Г. Єрьоменко, Н. Хилобокова, Є. Беленко, Н. та М. Карабани; у відділі хор. диригування – С. Дорогой, Ю. Любович, О. Смолянський, М. Макода, В. Доронін, А. Сазоненко, О. Трушина, Н. Шост, В. Дубіна, А. Татарова; у відділі нар. інструментів – М. Польовий, А. Берсан, М. Дорошенко, М. Паюхін, В. Золотих, О. Чумаченко, Ю. і Л. Голіусови, Т. Солоха, І. Голишев, І. Смутко; у відділі духових оркестр. інструментів – Г. Шорсткий, М. Пасічинський, В. Залевський, С. Федорак, Г. Кігель, Ю. Нотаріус, Т. Беленко, А. Рендаков, М. Каленський; у відділі теорії музики – К. Шутенко, Л. Жульєва, О. Нагорний, О. Полячок, О. Панічева, М. Долгіх, О. Ієвська, Н. Терещенко; у відділі співу – В. Стратьєв, К. Третьякова. Серед відомих випускників – скрипаль Д. Притула, віолончеліст М. Дорош, співачки Л. Забіляста, Л. Маковецька, А. Червінська, Р. Валькевич, баяніст М. Бровченко, цимбаліст В. Ватаманюк, валторніст О. Бренгач, диригенти Ю. Любович, Ю. Ткаченко, композитори М. Кваша, О. Польовий, І. Крутой, музикознавці В. Дряпіка, Е. Печерська, І. Сікорська, О. Полячок, М. Долгіх. При уч-щі діють оркестри: духовий (кер. Г. Шорсткий), нар. інструментів (кер. Б. Максименко; обидва – від 1959), симф. (від 1961, кер. Л. Голіусова), камер. (від 1997, кер. Н. Хилобокова), камер. оркестр струнно-щипкових інструментів «Дивертисмент» (від 2011, кер. В. Онолова); хори: жін. «Prima vista» (від 1980, кер. О. Трушина), дит. «Зоринка» (від 2007, кер. А. Татарова), мішаний (від 2010, кер. Н. Шост); ансамблі: фольклор. (від 2005, кер. Н. Терещенко), вокал. чол. «Соколи» (від 2010, кер. Н. Шост), «Оксамит» (від 2011, кер. О. Трушина). На базі уч-ща започатковано всеукр. фестивалі-конкурси «Нейгаузівські музичні зустрічі» (від 1988), «Провесінь» (від 1996), дит. хор. творчості «Золотий Орфей» (від 2005), Міжнар. конкурс молодих піаністів пам'яті Г. Г. Нейгауза (від 2011). Є б-ка, фонотека, гуртожиток. Перший дир. – М. Поляков (1959–64), нині – Л. Голіусова (від 2004).

Літ.: 45 років у світі музики. Кр., 2005; Долгіх М., Золотих В. Кіровоградське музичне училище // Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах. К., 2005; Долгіх М. Музичні ландшафти Кіровоградщини // Кіровоградщина. Історія. Традиції. Сучасність. Кр., 2008; 50 років КМУ. Кр., 2010.

І. М. Сікорська


Покликання на статтю