Кіровоградський державний педагогічний університет — Енциклопедія Сучасної України

Кіровоградський державний педагогічний університет

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. В. Винниченка – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку вчителів. Засн. 1930 як Ін-т соц. виховання на базі пед. технікуму (створ. 1923). Від 1933 – Зінов'єв. (від 1934 – Кіров., від 1939 – Кіровогр.) пед. ін-т, від 1997 – ун-т. 1949 присвоєно ім'я О. Пушкіна, 1993 – В. Винниченка. Нині в структурі Ун-ту функціонують 8 ф-тів (історії та права, філології та журналістики, фіз.-мат., психол.-пед., іноз. мов, фіз. виховання, мист., природн.-геогр.). 1993 на базі Ун-ту створ. навч.-наук. комплекс, який об'єднує пед. коледж, г-зії, ліцеї. На 33-х каф. працюють 418 викл., з яких – 22 д-ри і 250 канд. н. Серед відомих учених – О. Поляруш, Г. Клочек, В. Радул, С. Мельничук, В. Кушнір, П. Лушин, С. Парсамов, А. Плічко, А. Кривульченко, В. Василенко, М. Садовий, Ю. Волков, Я. Данилків. Навч. 6393 студенти (на денній формі – 4330 осіб). Наук. дослідж. співроб. Ун-ту присвяч. проблемам педагогіки, методики навч., філології, історії, психології, математики, географії. Видає «Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка» у 3-х серіях: «Філологічні науки», «Педагогічні науки» (обидві – від 1991), «Історичні науки» (від 2001). Має 6 навч. корпусів, 4 гуртожитки, спорт.-оздоровчу базу. Перший ректор – М. Галій (до 1933), нині – О. Семенюк (від 2011).

Літ.: Шевченко С. І. Історія Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (1964–1999). 2005; Постолатій В. В. Педагогічна освіта на Кіровоградщині (1865–1965). 2006 (обидві – Кіровоград).

І. А. Козир


Покликання на статтю