Музей історії Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Музей історії Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут

МУЗЕ́Й ІСТО́РІЇ НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ «ХА́РКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т» (НТУ «ХПІ») Засн. 1972, став одним із перших музеїв ВНЗів Харкова, експозицію якого присвячено кращим традиціям вітчизн. вищої тех. школи. 1981 музею присвоєно звання «народний», 2011 – «зразковий». Перший дир. – Л. Змійова, завдяки якій зібрано перші експонати, що й нині розташ. у музеї. Подальший розвиток музею забезпечила наступ. дир. В. Акімова, учасниця 2-ї світ. вій­ни, яка майже 30 р. очолювала заклад. Експозиція музею відображає шлях розвитку одного з найстаріших тех. вузів України. Гол. завдання – пошук, вивчення, збереження і популяризація історії ун-ту в контексті розвитку держави. Музей знаходиться у гол. корпусі, що є пам'яткою арх-ри (збуд. 1901, арх. М. Ловцов). Експозиц. площа – 211 м2. Експозиц. розділи: історія НТУ «ХПІ» у 1885–1917, 1917–41, 1941–45, 1946–90, 1991–2019. У музеї експонують матеріали про історію та розвиток наук. шкіл закладу, комплекси матеріалів про видат. вчених – засн. наук. шкіл, серед яких проф. П. Мухачов, В. Цвєтков, Л. Палатник, С. Фертик; відомості про засл. діячів н. і т. України, лауреатів держ. премій; матеріали ректорів ун-ту. В експозиції представлені матеріали студентів – переможців міжнар. олімпіад, та видат. спортсменів – чемпіонів Олімп. ігор, переможців чемпіонатів світу, Європи та України. У наук. фондах – понад 14 тис. експонатів, із них понад 7 тис. од. – оригінальні: унікал. документи, світлини, прилади кін. 19 ст. тощо; кількість музей. предметів осн. фонду – 7724 од., експонатів осн. фонду в експозиції – 1645 од. Традиційно в музеї проводять зустрічі з ветеранами, вченими, видат. випускниками, а також екскурсії для студентів-першокурсників ун-ту, що є складовою частиною дисциплін «Історія науки і техніки» та «Вступ до спеціальності». Щороку музей відвідують бл. 5 тис. студентів та гостей ун-ту, серед яких іноз. делегації багатьох країн. Джерел. базою музею користуються студенти, аспіранти, викладачі. За результатами дослідниц. роботи працівників музею до 125-річчя ун-ту видано кн. «Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”» (Х., 2010). Розділом музею під відкритим небом є галерея мемор. дощок (понад 50) на фасадах навч. корпусів, встановлених на честь видат. вчених В. Кирпичова, Л. Ландау, Г. Проскури та відомих випускників Г. Хоткевича, О. Івченка, М. Гуревича та ін. Музей долучився до створення 2017 в НТУ «ХПІ» центру «Арсенал Ідей Україна» в рамках всеукр. соц. програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації». Центр став першим в Україні постійно діючим інтерактив. майданчиком творчості, дослідж. та пізнання для школярів і молоді, зокрема з інвалідністю. За цей час його відвідали понад 6 тис. дітей.

Г. В. Бистріченко


Покликання на статтю