Кіровоградський національний технічний університет — Енциклопедія Сучасної України

Кіровоградський національний технічний університет

КІРОВОГРА́ДСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1929 як Зінов'єв. вечір. індустр. ін-т с.-г. машинобудування, від 1956 – відділ., від 1962 – філія Харків. політех. ін-ту, від 1967 – ін-т с.-г. машинобудування, від 1998 – держ. тех. ун-т, від 2004 має статус національного. У структурі Ун-ту – ф-ти: мех.-технол., автоматики та енергетики, проектування та експлуатації машин, обліку та фінансів, економіки і менеджменту, с.-г. машинобудування. Діють також Центри заоч. і дистанц. освіти, підготовки спеціалістів для зарубіж. країн, довузів. підготовки. На його базі створ. низку навч.-наук. комплексів із технікумами та коледжами регіону. На 28-ми каф. працюють 495 викл., з них – 29 д-рів та 235 канд. н. Серед відомих учених – В. Степанов, В. Гамалій, Г. Давидов, М. Петренко, В. Комаристов, Г. Носов, В. Кондратець, В. Сумцов, О. Терхунов. Навч. понад 6 тис. студентів. Основні напрями наук. досліджень: розроблення ресурсоощад. технологій в енергетиці, пром-сті й АПК; вивчення фундам. проблем природн., сусп. і гуманітар. наук, питань демогр. політики розвитку людського потенціалу та формування громад. сусп-ва. Ун-т видає г. «Студентський вісник» та фахові наук. збірники «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин», «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація», «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки». Має 7 навч. корпусів, 5 гуртожитків, спорт.-оздоров. табір у м. Світловодськ Кіровогр. обл., санаторій-профілакторій. Ректор – М. Черновол (від 1996).

Літ.: Історія в особистостях. Кіровоградський національний технічний університет (1929–2009): Біогр. довід.; Наші професори (1929–2009): Біогр. довід. (обидва – Кіровоград, 2009).

Т. В. Смирнова


Покликання на статтю