Музична академія України ім. П. Чайковського Національна — Енциклопедія Сучасної України

Музична академія України ім. П. Чайковського Національна

МУЗИ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ ім. П. Чайковського Національна Засн. 1913 як консерваторія на базі муз. уч-ща Київ. відділ. РМТ, від 1919 – держ., від 1940 – ім. П. Чай­ковського. Від 1995 – сучасна назва. Готує фахівців зі спеціальностей: «муз. мист-во» («фортепіано», «орган», «музикознавство», «композиція», «оркестр. струнні інструменти», «оркестр. духові та ударні інструменти», «нар. інструменти», «хор. диригування», «оперно-симф. ди­ри­гування», «академ. спів»), «тео­рія та історія культури», «театр. мист-во» («муз. режисура»). Забезпечує підготовку пед. кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, асистентурі-стажуванні та докторантурі. Навч.-вихов. процес здійснюють 395 викл., з яких 94 проф., 127 доц., 31 д-р і 129 канд. н., 65 нар. і 57 засл. арт. України, 45 засл. діячів мист-в та працівників культури України. Кількість студентів (2018) – 1113 осіб. В Академії діють студент. хор (від 1913; кер. Є. Савчук), симф. оркестр (від 1920-х рр.; кер. І. Палкін), оркестр нар. інструментів (від 1930; кер. А. Іваниш), духовий оркестр (від 1930-х рр.; кер. Ю. Літун), капела бандуристів (від 1962; кер. О. Нікітюк), камер. оркестр (від 1969; кер. І. Андрієвський), оркестри баяністів (від 1987; кер. Й. Франц) і акордеоністів «Grand Accordeon» (від 1997; кер. Є. Черказова). Засн. гол. напрямів діяльності Академії були видатні діячі муз. мист-ва: представники композитор. школи – Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, В. Косенко; виконав. шкіл: фортепіан. – Г. Беклемішев, Г. Ней­гауз, Є. Сливак, В. Топілін, Т. Кравченко; вокал. – О. Шперлінг, О. Муравйова, М. Донець-Тессейр, Є. Чавдар, З. Гайдай, І. Паторжинський, О. Гродзинсь­кий; хормейстер. – О. Кошиць, Г. Верьовка, В. Верховинець, М. Вериківський, О. Міньківсь­кий, Е. Скрипчинська; гри на оркестр. інструментах – М. Ерденко, Д. Бертьє, О. Пархоменко, Я. Магазинер, Б. Воячек, О. Химиченко, В. Яблонський, А. Проценко; диригенти симф. та опер. оркестрів – Ф. Блуменфельд, М. Малько, В. Дранишников, О. Орлов, Н. Рахлін, М. Канер­штейн, В. Тольба, С. Турчак; профес. школи гри на нар. інструментах – М. Геліс, В. Кабачок; укр. музикознавства – Б. Яворський, М. Грінченко, К. Квітка, П. Козицький, О. Шреєр-Ткаченко, Ф. Аерова, Н. Горюхіна. Відомі учені сьогодення – О. Зінькевич, І. Колодуб, Н. Магомедбекова, В. Москаленко, Т. Рощина, М. Черкашина-Губаренко, К. Шамаєва та ін. Серед вихованців – піаніст В. Горовиць, композитори Б. Лятошинський, Л. Ревуцький, Л. Грабовський, В. Сильвестров, Є. Станкович, I. Карабиць, Ю. Iщенко, Л. Дичко, співаки Є. Мірошниченко, А. Солов'я­нен­ко, Д. Гнатюк, Д. Петриненко, А. Мокренко, диригенти Н. Рахлін, П. Муравський, Р. Кофман, Є. Савчук, музикознавці Н. Горюхіна, І. Котляревський, Н. Герасимова-Персидська та ін. При Академії функціонують: б-ка (фонд нарах. понад 500 тис. друк. одиниць та нотних видань), Лаб. звукозапису та фонофонду, Проблемна н.-д. лаб. етномузикології, Навч. лаб. муз.-інформ. технологій, Оперна студія, Великий, Малий і Камерно-концерт. зали. Співпрацює із муз. навч. закладами і культур. центрами Франції, Німеччини, Нідерландів, Португалії, Польщі, Білорусі, Казахстану, Китаю, США та ін. Видає наук. ж. «Українсь­ке музикознавство» (від 1965), «Проблеми етномузикології» (від 1998), «Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» (від 1999), «Часопис Національної му­зичної академії України імені П. І. Чайковського» (від 2008). Рек­тори: В. Пухальський (1913–14), Р. Ґлієр (1914–18), Ф. Блумен­фельд (1918–22), К. Михайлов (1922–26), А. Луфер (1934–41, 1944–48), О. Климов (1948–54), А. Штогаренко (1954–68), І. Ля­шенко (1968–74), М. Кондратюк (1974–83), О. Тимошенко (1983–­2004), В. Рожок (2004–18), від 2018 – М. Тимошенко.

Літ.: Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років. К., 2013.

О. М. Берегова


Покликання на статтю