Наука в олимпийском спорте — Енциклопедія Сучасної України

Наука в олимпийском спорте

«НАУ́КА В ОЛИМПИ́ЙСКОМ СПО́РТЕ» – спортивний науково-теоретичний щоквартальник. Засн. 1994 в Києві Укр. ун-том фіз. виховання і спорту (нині Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України). Від 2013 співзасн. – Нац. олімп. ком-т України. Виходить укр., рос. та англ. мовами. Наклад 50 прим. Висвітлює різноманітні аспекти проблематики олімп. спорту та олімп. руху, результати фундам. і приклад. наук. дослідж. і перспективи їх реалізації в олімп. спорті, різні метод. розробки, досвід провід. фахівців у галузі олімп. спорту. Рубрики: «История», «Олимпийское образование», «Спортивная подготовка», «Биология и медицина», «Психология», «Биомеханика», «Социология, эконо­мика, менеджмент», «Зарубеж­ный опыт», «Приглашаем к дискуссии», «Из опыта выдающихся спортсменов», «Официальная хроника». Має спец. випуски: «Проблемы допинга в спорте» (1999), «Деятельность Государственного научно-исследовательского института физической культуры и спорта» (1999; 2000), «Спорт для всех», «Женщина и спорт» (обидва – 2000), «Система олимпийской подготовки и методические рекомендации по вопросам подготовки спортсменов Украины к Играм ХХІХ Олим­пиады 2008 года в Пекине» (2005; 2007), «Итоги Игр ХХІХ Олимпиа­ды 2008 года в Пекине и направления совершенствования олимпийской подготовки спортсменов Украины» (2009), ювілей. ви­пуск, присвяч. 25-річчю Олімп. академії України (2016). Гол. ред – В. Платонов (від 2013).

А. В. Воробйова


Покликання на статтю