Наука і суспільство — Енциклопедія Сучасної України

Наука і суспільство

«НАУ́КА І СУСПІ́ЛЬСТВО» – науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал. Засн. 1923 у Харкові Нар. комісаріатом освіти як щомісячник «Знаття», 1924–51 мав назву «Знан­ня». Відтоді – «Наука і життя» як орган Т-ва для поширення політ. і наук. знань УРСР, від 1965 – «Н. і с.» як орган всеукр. т-ва «Знання». Видає Укр. центр духов. культури. Друкують укр. мовою 6 разів на рік. Наклад у 1970–80-х рр. – бл. 100 тис., нині – 500 прим. У рад. період публікували матеріали укр. та рос. мовами. Подавали інформацію про буд-во нових пром. підпр-в та об'єктів, висвітлювали актуал. питання науки, медицини, сусп. процесів, особливу увагу приділяли ролі науки у створенні нової техніки й технології, розбудові нар. госп-ва країни. З розвитком новітніх технологій, НТП переважали матеріали про досягнення в освоєнні космосу, створення нових зразків радіотехніки, методів електрозварювання, новинок машинобудування тощо. Серед авторів – відомі науковці Б. Патон, С. Всехсвятський, М. Барабашов, Ш. Ґорделадзе, В. Цесевич, А. Яковкін, О. Палладін, В. Філатов. У 1980–90-х рр. активно відстежували сусп.-політ. тенденції, привертали увагу до злободен. сусп.-наук. проблем, висвітлювали новітні наук. розробки. Нині осн. тематика: політ. процеси, етнокультура, духовність, наук. досягнення. Рубрики: «Історія України: погляд через віки», «Вони стояли біля витоків державності України», «Стежками рідного краю», «Філософське осмислення світу і місця людини в ньому», «З архіву журналу» та ін. Розповсюджують в Україні та за її межами. Гол. ред. – Д. Єсипенко (від 2005).

Літ.: Всехсвятський С. К. «Науці і суспільству» – чверть століття [до ювілею наук.-популяр. журналу] // Трибуна лектора. 1976. № 4.

С. І. Очеретянко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю