Наука і мистецтво — Енциклопедія Сучасної України

Наука і мистецтво

«НАУ́КА Й МИСТЕ́ЦТВО» – літературно-науковий додаток до газети «Голос Полтавщини». Вид. Полтав. відділу освіти (1-е число), Відділу освіти Полтав. міської управи. Виходив у Полтаві 1942 у формі зошитів. Усього опубл. 3 числа. Ред. планувала видавати додаток двічі на тиждень і вміщувати такі наук. праці, які може використати учитель у своїй безпосеред. пед. роботі – статті щодо природи та історії України, зокрема Полтавщини, з питань педагогіки та психології. На сторінках вид. друкували статті з геології, меліорації, ботаніки, укр. мови, літ-ри, музики. Часопис містив також художні твори, зокрема вірш Рибчинської «На могилі Тараса Григоровича Шевченка» та оповідання Г. Ващенка «Земля».

Літ.: Черняков Б. І. Окупаційна і легальна періодична преса в Україні 1941–1944 рр.: Джерела дослідж. Бібліографія. К., 2005; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Історико-бібліогр. дослідж.: В 2 т. Т. 2. Л., 2007.

К. М. Курилишин

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
К. М. Курилишин . Наука і мистецтво // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70597 (дата звернення: 24.10.2021)