Наука й письменство — Енциклопедія Сучасної України

Наука й письменство

«НАУ́КА Й ПИСЬМЕ́НСТВО» – журнал. Єдиний номер вийшов 15 листопада 1924 у Львові на кошти Б. Овчарського з друкарні Ставропігій. ін-ту. Гол. ред. – Я. Цурковський, відп. ред. – П. Сосенко (молодший). Видавець – однойм. вид-во. Публікували матеріали укр. та нім. мовами. У вступ. статті ред. наголошувала на важливості неідеол. об'єднання авторів, дискусії та викорінення пасив. сусп. позиції з метою «виплекати величню науку… та художню літературу живучости, сили». Містив наук. статті з економіки, політології, хімії, філософії сили й краси, психології індивідуума, актор. майстерності, поет. та муз. творчості, історії України, юриспруденції, музики. Друкував поезію М. Антіоха, Я. Цурковського (та прозу), С. Купчинської, П. Сосенка-молодшого, В. Шолдри, М. Зорка, О. Петрійчука, В. Гаврилюка, М. Дикої, прозу С. Семчука, О.-М. Моха, Галини Орлівни, Р. Сказинського (й поезію), М. Павлуся, статті про рад. літ. процес. Рубрики: «Теорія пізнання», «Фільософія», «Право. Історія культури. Ґенетична соціольоґія», «Фільософія мистецтва», «Музика», «Красне письменство», «Музична творчість», «Miscellanea», «Науковий рух», «Літературно-мистецька критика», «Хроніка», «Ріжні вісти», «Бібліоґрафія», «Книжки й журнали». Серед авторів – Ю. Богачевський, Б. Кудрик, І. Борщак, М. Вороний, В. Кучер, С. Людкевич, І. Шимонович, М. Кушнір, рецензентів – К. Поліщук, Р. Сказинський.

Літ.: Давидова-Біла Г. В. Артистична атмосфера Львова міжвоєнного періоду і проблема виникнення альтернативних художніх напрямів // Вісн. Житомир. пед. ун-ту. 2004. Вип. 16; Яро­слав Іванович Цурковський (1905–1995): До 100-річчя від дня народження. 2-е вид. Л., 2005; Сирота Л. Авангардні журнали Я. Цурковського у контексті західноукраїнської літературної полеміки 1920-х рр. // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. 2009. Вип. 168.

Л. Б. Сирота


Покликання на статтю