Наука. Релігія. Суспільство — Енциклопедія Сучасної України

Наука. Релігія. Суспільство

«НАУ́КА. РЕЛІ́ГІЯ. СУСПІ́ЛЬСТВО» – науково-теоретичний журнал. Видавали 1997–2014 у Донецьку 4 рази на рік, від 2018 – у Києві раз на рік. Засн.: Ін-т проблем штуч. ін­телекту Мін-ва освіти і науки України та НАНУ (також видавець), Гол. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донец. облдержадміністрації; від 2018 – Ін-т проблем штуч. інтелекту Мін-ва освіти і науки України та НАНУ та Київ. ун-т. Матеріали друкують укр., англ. і рос. мовами. Наклад 500 прим. Публікують наук. статті з пи­тань філософії, ре­лігієзнавства та богослов'я. Осн. рубрики: «Між­дис­циплі­нар­ні дис­кусії», «Наука», «Релігія», «Суспільство». Гол. ред. – А. Шевченко.

Т. В. Єрошенко


Покликання на статтю