Наука та будівництво — Енциклопедія Сучасної України

Наука та будівництво

«НАУ́КА ТА БУДІВНИ́ЦТВО» – науково-технічний, виробничий та інформаційно-аналітичний журнал. Засн. 2014 у Києві як квартальник НДІ буд. конструкцій. Статті друкує укр., рос. та англ. мовами; наклад 100 прим. Висвітлює питання щодо діяльності ін-ту, актуал. наук.-тех. проблеми буд. галузі, стан сейсмостій. буд-ва в Україні, геотех. питання, аспекти усунення наднорматив. кренів будівель і споруд, питання енергоефективності буд. конструкцій, ін. питання буд. галузі; вміщує результати н.-д. робіт та наук.-тех. дослідж. у буд. галузі. Серед авторів – відомі вчені України, країн СНД, далекого зарубіжжя. Гол. ред. – Г. Фаренюк (від 2019).

Т. М. Овсяннікова


Покликання на статтю