Наука та інновації — Енциклопедія Сучасної України

Наука та інновації

«НАУ́КА ТА ІННОВА́ЦІЇ» – науково-практичний журнал Національної академії наук України. Виходить від 2005 у Києві 6 разів на рік накладом 150 прим. Видавець – Видавн. дім «Академперіодика» НАНУ. Висвітлює проблеми інновац. політики в Україні, напрями перспектив. досліджень і розробок ін-тів та ін. структур. підрозділів НАНУ, а також питання комерціалізації наук. розробок і впроваджень їх у вироб-во, правове забезпечення захисту прав інтелектуал. власності та інформ. діяльності у сфері інтелектуал. власності тощо. Вміщує законодавчі й методол. матеріали з трансферу технологій, інновац. розвитку економіки та окремі коментарі до деяких із них; результати виконання фундам. і приклад. наук. досліджень установ НАНУ; аналіт. огляди та наук.-інформ. матеріали з актуал. проблем наук.-тех. й інновац. розвитку країни. Осн. рубрики: «Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики», «Наукові основи інноваційної діяльності», «Науково-технічні інноваційні проекти НАНУ», «Світ інновації», «Правова охорона інтелектуальної власності». Статті друкує укр. та англ. мовами. Від 2014 розпочато вид. англомов. версії «Science and Innovation» (обидві версії мають веб-ресурси). Гол. ред. – Б. Патон (від 2005).

Т. М. Яцків


Покликання на статтю