Наука та наукознавство — Енциклопедія Сучасної України

Наука та наукознавство

«НАУ́КА ТА НАУКОЗНА́ВСТВО» – міжнародний науковий журнал. Засн. 1993 у Києві Центром дослідж. наук.-тех. потенціалу та історії науки АНУ (нині Ін-т дослідж. наук.-тех. потенціалу та історії науки НАНУ). Продовжує традиції респ. міжвідом. наук. зб. «Наукознавство та інформатика» (1969–92), започатк. з ініціативи Г. Доброва. Виходить 4 рази на рік, матеріали вміщує укр., рос. і англ. мовами. Осн. мета – систематичне дослідж. досвіду, тенденцій та перспектив розвитку науки в Україні та світі. Є єдиним журналом на пострад. просторі, що публікує статті з широкої наукозн. тематики: наук.-технол. та інновац. політика, стан і тенденції розвитку наук.-технол. потенціалу, інфраструктура науки, питання міжнар. співроб-ва, наукометрія, вебометрія, історія розвитку науки й наук. шкіл тощо. Рубрики: «Наука та інноваційний розвиток економіки та суспільства», «Актуальні проблеми сучасної науки», «Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу», «Наукометрія», «Наука та освіта», «Добровські читання», «Зарубіжна наука. Міжнародне науково-технічне співробітництво», «Історія науки», «Інтерв'ю», «З архівів України», «Хроніка наукового життя», «Рецензії» та ін. Гол. ред. – Б. Маліцький (від 1997).

Т. М. Велентейчик

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Т. М. Велентейчик . Наука та наукознавство // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=70602 (дата звернення: 22.10.2021)