Наука, технології, інновації — Енциклопедія Сучасної України

Наука, технології, інновації

«НАУ́КА, ТЕХНОЛО́ГІЇ, ІННОВА́ЦІЇ» – журнал. Засн. 1999 у Києві як ж. «Науково-технічна інформація» Укр. ін-том наук.-тех. і екон. інформації (нині Укр. ін-т наук.-тех. експертизи та інформації). Від 2016 – сучасна назва. Виходить 4 рази на рік накладом 100 прим. Статті друкує укр., англ. та рос. мовами. Здійснює наук. супровід заходів із реалізації держ. політики у сфері наук.-тех. експертизи, наук.-тех. інформації, інновац. діяльності та трансферу технологій. Осн. рубрики: «Проблеми науково-технічної діяльності», «Інноваційна економіка», «Розвиток національної інноваційної системи», «Інформаційні технології для виробництва», «Інтелектуальна власність», «Трансфер технологій». Гол. ред. – В. Пархоменко (від 2017).

В. В. Матусевич


Покликання на статтю