Науковий вісник Асканія-Нова — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Асканія-Нова

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК “АСКА́НІЯ-НО́ВА”» Засн. 2008 Ін-том тваринництва степ. р-нів «Асканія-Нова» УААН (Чаплин. р-н Херсон. обл.). Виходить раз на рік; матеріали публікують укр., рос. та англ. мовами; наклад 100 прим. Висвітлюють питання селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринниц­тва. Темат. розділи: «Вів­чарство та козівництво», «Скотарство», «Сви­нарство», «Кормо­виробництво», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та ін. Гол. ред. – С. Луговий (від 2019).

Л. В. Жарук


Покликання на статтю