Науковий вісник будівництва — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник будівництва

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК БУДІВНИ́ЦТВА» Виходить від 1997 щоквартально; наклад 300 прим. Засн. – Харків. територ. відділ. Академії буд-ва України, Харків. ун-т буд-ва та арх-ри. Друкують статті вітчизн. і зарубіж. учених у галузях арх-ри та буд-ва укр., рос. та англ. мовами. Висвітлюють результати фундам. і приклад. дослідж. з пріоритет. напрямів: арх-ра та містобудування, дизайн архіт. середовища, реконструкція і реставрація архіт. пам'яток, охорона довкілля, ресурсоощадні технології в буд-ві та буд. індустрії, нові буд. матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітал. вкладень, рівня механізації та автоматизації вироб. процесів. У складі редколегії – науковці України, Польщі, Сербії, РФ, Німеччини. Гол. ред. – Д. Гончаренко (від 1997).

В. П. Сопов


Покликання на статтю